Hyppää pääsisältöön

KaRef - Suomen kansallisten referenssijärjestelmien uudistamiseen valmistautuminen

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Suomessa on kolme kansallista vertausjärjestelmää, EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmä, N2000-korkeusjärjestelmä ja FOGN-painovoimajärjestelmä. Lisäksi näihin verrattava on kansallinen geoidimalli, FIN2005N00, joka on muunnospinta EUREF-FIN:n ja N2000:n korkeuksien välillä. Tänä päivänä järjestelmät ovat staattisia eli niiden numeeriset arvot määrittävät järjestelmän. Maankuoren liikkeet kuten maankohoaminen ja mannerlaattojen liikkeet vaikuttavat kuitenkin siihen, että järjestelmien tarkkuus heikkenee. Tämän takia on löydettävä tutkimustietoon pohjautuvia ratkaisuja, jotka takaavat mahdollisimman kustannustehokkaasti riittävän tarkat vertausjärjestelmät kaikkiin sovelluksiin.  Tässä hankkeessa tutkitaan ja selvitetään asioita, jotka lisäävät tietoa ja edistävät päätöksentekoa tulevaisuuden järjestelmistä päätettäessä. Tutkimuskysymyksiä ovat:

  • Voidaanko maannousumalleja sekä eurooppalaisia korkeustasoituksia (EVRF) hyödyntää korkeusjärjestelmän ylläpidossa?
  • Mikäli siirrymme koordinaatiston aktiiviseen määritelmään, kuinka hyvin koordinaatit ovat yhteensopivia nykyisen kiintopisteisiin perustuvien koordinaattien kanssa?
  • Mitä asioita tulee huomioida, mikäli siirrymme koordinaatiston aktiiviseen määritelmään?
  • Mikä on nykyisen virallisen geoidimallin suhteellinen tarkkuus kahden satunnaisesti valitun mittauspisteen välillä?
  • Voidaanko uudemmista geoidiratkaisuista laskea FIN2005N00:aa tarkempi virallinen muunnospinta Suomeen EUREF-FIN:n ja N2000:n välille?
Yhteyshenkilöt
Asiasanat
vertausjärjestelmä
koordinaatti
korkeus
painovoima
geoidi
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö