Hyppää pääsisältöön

Digitalis

Useissa hankkeissa rakennetaan ympäristöjä kaukokartoitusaineistojen joustavaan tarjontaan. Niissä ei kuitenkaan rakenneta analyysijärjestelmiä aineistojen tulkitsemiseksi ja hyödyntämiseksi. Siksi yhteyttä peltokasvustoon, kasvilajeihin ja niiden kasvun onnistumiseen ei ole tähän mennessä kyetty tuottamaan, analysoimaan ja raportoimaan. Luken ja Maanmittauslaitoksen monialainen osaaminen kaukokartoitusaineistojen käsittelyssä, luonnon kasvurytmin ymmärtämisessä sekä erilaisissa tilastollisissa ja tekoälypohjaisissa menetelmissä tarjoaa mahdollisuuden kehittää tiedonjalostusprosessit, joilla satelliittikuva-aineisto kyetään tuottamaan, tulkitsemaan, analysoimaan ja raportoimaan joustavasti ja lähes reaaliaikaisesti.

Tavoitteena on tunnistaa ensisijaiset sovellusalueet, kehittää menetelmät ja arvioida niiden suorituskyky kaukokartoitusaineistojen reaaliaikaiselle, monipuoliselle ja laajamittaiselle käytölle maataloudessa sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet tehostaa ennustamista, tilastointia ja seurantaa sekä tarkentaa niiden mittakaava peruslohkotasolle.

Hankkeessa selvitettävät sovellusalueet ovat: a) satoisuuden arviointi ja kasvikohtaiset satoennusteet, b) satoisuus- ja satokuiluerot, c) kasvilajien tunnistus kasvukaudella, d) kasvipeitteisyyden ja maanmuokkausmenetelmien toteuma sekä korjuun ja niittojen ajoittuminen että talvituhojen tunnistus ja laajuus ja e) satovahinkoalojen lohkotason tunnistus. Hankkeessa tuotettava tieto jalostetaan yhteistyössä Mavin kanssa palvelemaan valvontaa. Tietoa tuodaan käyttäjille myös Luken Taloustohtori-alustalle kehitettävällä internet-palvelulla. Raportit tuotetaan dynaamisesti, mikä mahdollistaa tulosten viennin joustavasti eri käyttäjäryhmille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tutkittavien eri kohdealueiden tuloksille, aineistoille, tuotoksille ja sovelluksille on tunnistettavissa ainakin seuraavat käyttäjäryhmät: kasvukauden aikainen satoennustepalvelu, viljelijät, neuvonta, Mavi/Maataloushallinto, vakuutusyhtiöt, Luken tilastopalvelu ja tutkimus.

Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera
Projektin yhteistyötahot
Luonnonvarakeskus (Luke)