Hyppää pääsisältöön

Paikkatiedon varmennuspalvelu S-TrackS

Tällä hetkellä saatavilla olevien kalustonseurantapalveluiden paikka- ja aikatieto perustuu avoimiin satelliittipaikannussignaaleihin, joita tarjoavat esim. GPS ja Galileo. Näitä satelliittipaikannusmenetelmiä on valitettavasti mahdollista harhauttaa. Vedenpitävälle tiedolle kaluston aiemmista liikkeistä olisi ilmeistä kaupallista kysyntää, ja tulevaisuuden lainsäädäntö saattaa jopa vaatia sitä seurantapalveluilta.

S-TrackS-projekti (Secure Tracking Service) tarjoaa ratkaisun tilanteisiin, joissa kaluston aiemmista liikkeistä on toimitettava luotettava tieto esim. tullitarkastuksia tai vakuutuskorvauksia varten ja joissa on tärkeää kyetä havaitsemaan tahalliset harhautusyritykset. Sovelluskohteita on runsaasti, esimerkiksi rahtikuljetusten seurantalaitteista kalastukseen (vain luvallisilla vesillä liikkuminen). S-TrackS-palvelulla voidaan myös varmentaa aiemmin muilla satelliittipaikannuspalveluilla määritetty aika- ja paikkatieto.

Projektissa kehitetään sekä radiospektriä mittaava tallennin että näistä tallenteista varmenne-tun paikkatiedon laskeva palvelin. Tallennin suunnitellaan nykyisten seurantalaitteiden kanssa yhteensopivaksi, jolloin mitatut radiospektrit voidaan toimittaa seurantalaitteen itse määrittämän paikkatiedon mukana vastaanottajalle. Tämän jälkeen vastaanottaja voi toimittaa spekt-rimittauksen S-TrackS-palveluun, joka laskee luotettavan paikka- ja aikaratkaisun. Vertaamalla S-TrackS-palvelun ja seurantalaitteen itse tuottamia paikkaratkaisuja saadaan todistusaineistoa harhautusyrityksistä.

 

Asiasanat
navigointi
ajanmääritys
GNSS
paikannus
Projektin kesto
Osaamisalue
Muut rahoittajat
ESA