Osakehuoneistotuloste

Osakeryhmällä hallitaan huoneistoa tai autopaikkaa, sekä siihen mahdollisesti muita kuuluvia tiloja. Osakehuoneistotulosteessa kuvataan osakeryhmän perustiedot sekä osakehuoneistorekisteriin merkityt omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot. Omistajatieto merkitään tulosteelle vasta sen jälkeen, kun osakehuoneistolle on rekisteröity sähköinen omistajamerkintä.

Osakehuoneistotuloste on mahdollista tulostaa huoneistotietojärjestelmästä, jos

  • yhtiön osakeluettelo on siirretty MML:n ylläpidettäväksi
  • yhtiö ja osakeryhmä ovat voimassa olevia
  • yhtiö on yritysmuodoltaan asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
  • osakeryhmä on voimassa oleva

Osta osakehuoneistotuloste

Katso esimerkkejä siitä, miten erilaiset tilanteet näkyvät osakehuoneistotulosteella:

  • Esimerkki 1, omistus-, panttaus- ja rajoitusmerkinnät
  • Esimerkki 2, ehdollinen omistuksen rekisteröinti ja panttaus jätetty lepäämään
  • Esimerkki 3, ehdollinen omistuksen rekisteröinti ja panttaus määräosaan jätetty lepäämään
  • Esimerkki 4, omistuksen rekisteröinti vireillä

Yhtiö

Tulosteen ensimmäisessä osiossa esitetään yhtiön perustiedot: y-tunnus, toiminimi, yritysmuoto, kotipaikka ja rekisteröintipäivämäärä. Nämä tiedot ovat kaupparekisterin tietoja. Lisäksi perustiedoissa kerrotaan, missä kunnassa ja millä kiinteistöillä rakennukset sijaitsevat.

Osakeryhmä

Tässä osiossa esitetään osakeryhmän perustiedot. Osakeryhmätunnus on yksilöllinen merkkisarja osakeryhmälle. Tunnus on 16 merkkiä pitkä. Osiossa esitetään päähallintakohteen käyttötarkoitus ja numero, joka muodostuu huoneiston portaasta, huoneistonumerosta ja jakokirjaimesta (esim. A 1b) tai autopaikan tai muun tilan numerosta. Huoneistoista esitetään osoite. Osakeryhmään kuuluvista muista tiloista ei tulostu tarkempia tietoja.

Tästä osiosta löytyy myös tieto siitä, perustuuko omistus sähköiseen merkintään vai paperiseen osakekirjaan. 

Omistusoikeudet

Omistajatiedot luetellaan asianumeroittain. Jokaisesta omistuksesta on esitetty omistusosuus, omistajan nimi, tunnistetiedot ja saannon tiedot.

Osiossa esitetään kaikki voimassa olevat, vireillä olevat ja voimaan tulevat omistusoikeudet. Omistusoikeudet tulostuvat vireilletuloajan mukaiseen järjestykseen.

Panttioikeudet

Osiossa esitetään kaikki voimassa olevat, vireillä olevat ja voimaan tulevat panttaukset. Lisäksi esitetään kaikki vireillä olevat ja voimaan tulevat muutosasiat. Panttaukset tulostuvat etusijan mukaiseen järjestykseen. 

Panttaustunnus on panttauksen yksilöintitieto. Panttaustunnus luodaan siinä vaiheessa, kun panttaus tulee vireille ja tunnus säilyy samana panttauksen elinkaaren ajan.

Panttauksesta esitetään aina pantin saaja. Jos panttivastuun enimmäismäärä on rajoitettu, rahamäärä tulostuu näkyviin. Jos panttaus kohdistuu vain määräosaan osakeryhmästä, määräosa tulostuu näkyviin.

Vallintarajoitukset

Vallintarajoituksia ovat esimerkiksi omistajaan kohdistuva ulosmittaus tai konkurssi, lesken hallintaoikeus ja erilaiset vaihdannanrajoitukset.

Osiossa esitetään kaikki voimassa olevat, vireillä olevat ja voimaan tulevat vallintarajoitukset. Lisäksi esitetään kaikki vireillä olevat ja voimaan tulevat muutosasiat. Rajoitukset tulostuvat vireilletuloajan mukaiseen järjestykseen.

Rajoitustunnus on rajoituksen yksilöintitieto. Rajoitustunnus luodaan siinä vaiheessa, kun rajoitus tulee vireille. Tunnus säilyy samana rajoituksen elinkaaren ajan.

Rajoituksesta esitetään haltijan, ilmoittajan tai velkojan tiedot sekä muita kyseiseen rajoitukseen liittyviä tietoja. Jos rajoitus kohdistuu vain määräosaan osakeryhmästä, määräosa tulostuu näkyviin.

Muut rajoitukset

Muita rajoituksia voivat olla esimerkiksi suojelupäätös tai turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus.

Osiossa esitetään kaikki voimassa olevat, vireillä olevat ja voimaan tulevat muut rajoitukset. Lisäksi esitetään kaikki vireillä olevat ja voimaan tulevat muutosasiat. Rajoitukset tulostuvat vireilletuloajan mukaiseen järjestykseen.

Rajoitustunnus on rajoituksen yksilöintitieto. Rajoitustunnus luodaan siinä vaiheessa, kun rajoitus tulee vireille. Tunnus säilyy samana rajoituksen elinkaaren ajan.

Rajoituksesta esitetään haltijan, ilmoittajan tai velkojan tiedot sekä muita kyseiseen rajoitukseen liittyviä tietoja. Jos rajoitus kohdistuu vain määräosaan osakeryhmästä, määräosa tulostuu näkyviin.