Spektrofotogrammetria

Kaukokartoituksen testikenttä.

Spektrofotogrammetria on kahden toisiaan täydentävän mittaustekniikan yhdistelmä:

  • Fotogrammetria, joka määrittää kohteiden 3D geometrisiä ominaisuuksia käyttäen valokuvia, nykyään pääosin digitaalisia kuvia.
  • Spektrometria, joka merkitsee kohteesta lähtevän säteilyn intensiteetin mittaamista aallonpituuden funktiona.

Spektrofotogrammetrian tutkimusryhmä tutkii 3D geometriatiedon, suuriresoluutioisten kuvien sekä kohteiden heijastavuuspiirteiden käyttöä erilaisissa sovellutuksissa, kuten kartoitus, ympäristön monitorointi, turvallisuus ja ilmastonmuutoksen tutkimus. Ympäristön ja ilmaston muutoksesta johtuen nämä mittaukset ovat nousemassa erittäin tärkeiksi. Lähtökohtamme on hallita tarkasti erilaiset tiedon prosessoinnin vaiheet: sensori, kalibrointi, tiedonkeruu, georeferointi ja radiometrinen korjaus, kohteen mallinnus ja sovellutukset. Tällä hetkellä tutkimuksen painopiste on passiivisissa menetelmissä, mutta tapauskohtaisesti hyödynnetään myös aktiivista tekniikkaa. Yhteistyö erilaisten sovellutusten kanssa on meille erittäin tärkeää.

Lisää aiheesta: DroneFinland

Julkaisut

Yhteyshenkilöt
Jäsenet

Ajankohtaista tietoa

14.11.2013: TkL Eero Ahokas väittelee Aalto-yliopistolla 14.11. aiheesta: "Tarkkuuden, keilauskulman optimoinnin ja intensiteetin kalibroinnin näkökulmia valtakunnallisen laserkeilauksen kannalta"  ("Aspects of Accuracy, Scanning Angle Optimization, and Intensity Calibration Related to Nationwide Laser Scanning")

20.9.2013: DI Lauri Markelin väittelee 20.9.2013 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella http://eng.aalto.fi/fi/current/events/vaitos_maanmittauksen_ja_fotogrammetrian_alalta-di_lauri_markelin/ linkki väitöskirjaan http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-711-295-6

9-10.2013: Eija Honkavaara luennoi Aalto yliopistossa kurssia "Käytännön fotogrammetria".

13.9.2013: Spektrikamerakuvauksia Lentokone Vallas Oy:n pienlentokoneella Lahden kirjanpainajatuhoalueilla. Hanke liittyy TEKES:n MMEA-projektiin. Yhteistyö: GL, Lentokuva Vallas Oy, Helsingin yliopisto.

23.8.2013: Spektrikamerakuvauksia lennokilla Lahden kirjanpainajatuhoalueilla. Hanke liittyy TEKES:n MMEA-projektiin. Yhteistyö: GL, Lentokuva Vallas Oy, Helsingin yliopisto.

21.8.2013: Spektrikamerakuvauksia lennokilla Evon metsätestialueella. Hanke liittyy EU:n rahoittamaan MetEOC projektiin. http://www.emceoc.org/

28.6.2013: Spektrikamerakuvauksia lennokilla MTT:n testikentällä Vihdissä. Yhteistyö: GL, MTT. Hanke liittyy EU:n rahoittamaan MetEOC projektiin. http://www.emceoc.org/

26.6.2013: Spektrikamerakuvauksia lennokilla Sjökullan testikentällä. Hanke liittyy EU:n rahoittamaan MetEOC projektiin. http://www.emceoc.org/

25.9.2012: Vesistökuvauksia spektrikameralla Sjökullan Petäjärvellä Lentokuva Vallas Oy:n pienlentokoneella. Hanke liittyy TEKES:n MMEA-projektiin. Yhteistyö: GL, Luode Oy ja Lentokuva Vallas Oy.

21.9.2012: Ryhmän jäsen Juha Suomalainen väitteli aiheesta "Empirical studies on multiangular, hyperspectral and polarimetric reflectance of natural surfaces" https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36699/empirica.pdf?sequence=1

1.9.2012: Tutkimusryhmään liittyy uusi tutkija, Dr Maria Gritsevich.

1.9.2012: Uusi Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke käynnistyy: "Electromagnetic wave scattering in a complex random medium". Hankkeen vastuullinen johtaja on Dos. Jouni Peltoniemi.

9-10.2012: Eija Honkavaara luennoi Aalto yliopistossa kurssia "Käytännön fotogrammetria".

16.8.2012: Vesistökuvauksia spektrikameralla Sjökullan Petäjärvellä. Hanke liittyy TEKES:n MMEA-projektiin. Yhteistyö: GL, VTT, Luode Oy ja Lentokuva Vallas Oy.

6.8.2012: Recearcher Excellence Grant ehdotuksemme "Traceable unmanned airborne vehicle (UAV) based reflectance measurements" hyväksyttiin Euroopan metrologiaprojektiin (EMRP) ENV04 MetEOC.

3.7.2012: Spektrikamerakuvauksia lennokilla MTT:n testikentällä Jokioisissa. Yhteistyö: GL, VTT, MTT, Jyväskylän yliopisto.

2.7.2012: Spektrikamerakuvauksia lennokilla MTT:n testikentällä Vihdissä. Yhteistyö: GL, VTT, MTT, Jyväskylän yliopisto.

31.5.2012: Tutkimusryhmä osti VTT:n kehittämän kevyen, 600 g painavain, hyperspektrikameran.

28.5.2012: Eija Honkavaara ja Lauri Markelin pitävät Eurooppalaista EuroSDR Eduserv kurssia "Radiometric performance of Digital Photogrammetric Cameras and Airborne Laser Scanners"  yhteistyössä Wienin teknillisen yliopiston kanssa. Kurssi on Internet-pohjainen ja käynnissä 28.5-10.6.2012. Lisätietoja: http://www.eurosdr.net/eduserv10/index.htm.

28.5.2012: Tutkimusryhmä osallistuu UAV-kampanjaan MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Vihdin maataloustestikentällä. Kampanja tehdään yhteistyössä MTT:n, VTT:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa, ja sen tavoitteena on tuottaa maaperätietoja Vihdin testialueelta, jossa myöhemmin tehdään lennokkipohjaiseen täsmämaatalouteen liittyvää tutkimusta. Kuvauslaitteina käytetään VTT:n kehittämää uutta kevyttä hyperspektristä ja väri-infra-alueen sensoritekniikkaa.