FIN-EPOS - Suomen liittyminen EPOS hankkeeseen (FIN-EPOS-SLE)

Nykyaikainen geotiede tarvitsee tuekseen laajoja tutkimusaineistoja, jotka ovat valtiollisista rajoista riippumattomia. EPOS (European Plate Observation System) koordinoi kiinteän maan tutkimusinfrastruktuurien verkostoja ja niiden tuottamia tietovarastoja Euroopassa. Suomen kansallinen FIN-EPOS-konsortio on suomalaisten yliopistojen (HY, OY) ja tutkimuslaitosten (GTK, MML, IL, VTT, CSC) yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan observatorioita ja laboratorioita. Havaintoaineisto toimitetaan kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS-tietokeskukseen.

FIN-EPOS-portaalin ja verkkosivujen kautta suomalaiset tutkijat, opiskelijat, viranomaiset ja kansalaiset voivat hakeutua EPOS-sivustoille, josta he saavat käyttöönsä laajoja monitieteellisiä tutkimusaineistoja. EPOS-aineistot ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia ja maksuttomia. Lisärahoitusta tarvitaan kansalliseen koordinaatioon sekä aineistojen muokkaamiseen EPOS-yhteensopiviksi ennen EPOS-ERIC -tietokeskuksen avaamista.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
EPOS
maankuoren liikkeet
GNSS data
Projektin kesto
Osaamisalue
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
HY, GTK, IL, CSC, VTT, OY