Maan palloalbedon määrittäminen avaruusgeodeettisista mittauksista (ALBEDO)

Suomen Akatemian rahoittamassa Paikkatietokeskuksen ja Helsingin yliopiston konsortiossa johdetaan arvio Maan palloalbedolle ja Maan lähettämälle kokonaissäteilylle satelliittien dynamiikasta käyttämällä hyväksi tarkkoja avaruusgeodeettisia mittauksia. Palloalbedo on Maan heijastaman (monokromaattisesti sirottaman) säteilyvuon suhde Auringosta Maahan tulevaan kokonaissäteilyvuohon. Maan säteilybudjetin kannalta palloalbedo ja kokonaissäteilyvuo, joka sisältää sekä heijastuneen että termisesti emittoituneen säteilyn, antavat ilmaston mallituksen kannalta perustavaa laatua olevan kiinnekohdan.

Tutkimuksessa kehitetään uusia tilastollisia Markovin ketjuihin perustuvia Monte Carlo -inversiomenetelmiä globaalille inversio-ongelmalle, jossa on suuri joukko tuntemattomia. Tutkimuksen perusteella voidaan suunnitella pieniä tulevaisuuden avaruusmissioita optimaaliseen Maan kokonaissäteilyn mittaamiseen. Tutkimus myös asettaa rajoja Maan lämpötilavaihteluiden aikakehitykselle, mikä on keskeistä arvioitaessa globaalia ilmastonmuutosta.​

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
Maa
Palloalbedo
Kokonaissäteily
Avaruusmissio
Ilmastonmuutos
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Helsingin yliopisto