Hyppää pääsisältöön

3D-tiedonhallinta ja visualisointi

Projektin tavoitteena on suurien aineistojen muuntaminen olemassa oleviin tiedonhallintajärjestelmiin sopiviksi, sekä tiedon haut mahdollistavan rakenteen luominen. Tietokannoista muodostetaan aineiston 3D visualisointeja, joita ovat mm. projektionäkymät, maaston muotoja korostavat rinnevarjosteet sekä fly-through animaatiot. Projektissa tutkitaan 3D mallien tiedonhallintaa. 3D malleja ovat mm. korkeusmalli, kohdemalli ja maastomalli. Korkeusmallitutkimuksessa käytetään ensisijaisesti laserkeilainaineistosta muodostettuja malleja, joissa tarkkuus on desimetriluokkaa. Maastomallissa kuvataan maanpinnan korkeusvaihtelun lisäksi pinnalla olevat kohteet. Näitä ovat esimerkiksi fotorealistisesti rekonstruoidut rakennukset, joissa pinnat on valokuvattu maastossa, primitiiveillä esitetyt puut, joiden sijainti ja pituus tunnetaan tai maanpintaan sovitettu tieverkko. Projektin tavoitteena on myös jatkaa Nuuksion testiympäristön toteutusta seuraavan sukupolven paikkatietosovellusten testaamiseksi.

Asiasanat
3D
maastomalli
visualisointi
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI