Hyppää pääsisältöön

Arkki- Arktisen navigoinnin haasteet

Arktiselle alueelle kohdistuvassa liiketoiminnassa – esimerkiksi liikenteessä, kaivostoiminnassa ja matkailussa – on valtava kasvupotentiaali. Erilaisissa sovelluksissa kohdataan kuitenkin monenlaisia arktisille alueille ominaisia haasteita: esimerkiksi meriliikenteessä on oltava ajantasainen tieto jäätilanteesta, arktinen lentoliikenne kärsii satelliittipaikannusta avustavien järjestelmien heikosta kattavuudesta ja yleisesti ottaen ilmakehän aktiivisuus (joka aiheuttaa myös revontulet) heikentää satelliittipaikannuksen tarkkuutta. Näiden lisäksi näkyvyys on usein heikko, viestintäyhteydet eivät aina toimi ja karttatieto voi olla puutteellista erityisesti merellä, mikä on haaste varsinkin itseohjautuvien alusten ja ajoneuvojen kehityksessä. Nämä haasteet eivät rajoitu vain napapiirin alueelle, vaan koskevat myös esim. Perämerta.ARKKI-projektin tavoitteena selvittää, mitkä ovat suurimmat haasteet, joita kohdataan navigointiin ja paikkatietoon pohjautuvissa sovelluksissa arktisella alueella. Selvityksen pohjalta luodaan toimenpidesuunnitelma, joka tarjoaa yhteisiä arktisia ratkaisuja näihin haasteisiin. Suomen puheenjohtajuuskaudella Arktisessa neuvostossa painotetaan arktisten alueiden viestintäyhteyksien parantamista ja merikuljetuksia tukevia palveluita, joihin oleellisesti liittyy navigointi ja paikkatieto. ARKKI-projektin toteuttaa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Hankkeen rahoittaa ulkoministeriö Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määrärahalla (IBA).

Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan käyttäjäkysely, jolla kartoitetaan arktisten navigointi- ja paikkatietosovellusten haasteita käyttäjänäkökulmasta. Käyttäjäkyselyn tulokset julkistetaan huhtikuussa 2018 Oloksella järjestettävässä kansainvälisessä seminaarissa, jossa tuloksista keskustellaan asiantuntijatyöryhmissä. Tämä luo pohjan toimenpidesuunnitelmalle, jonka lisäksi Paikkatietokeskus selvittää erityisesti satelliittipaikannuksen saatavuutta ja tarkkuutta parantavien menetelmien soveltuvuutta arktisten haasteiden ratkaisemiseen.

 

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
navigointi
satelliittinavigointi
arktinen
paikannus
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Ulkoministeriö
Projektin yhteistyötahot
Liikenne- ja viestintäministeriö