Hyppää pääsisältöön

EuroSDR Building Extraction -vertailu

EuroSDR Building Extraction –projektissa arvioitiin laserkeilausdataan ja/tai ilmakuviin perustuvan puoli- tai kokoautomaattisen rakennusten mallinnuksen laatua, tarkkuutta, toteutettavuutta ja taloudellisia näkökohtia. Projektin 11:n osanottajan käytettävänä oli tiedot neljältä koealueelta (ilmakuvat orientointitietoineen, laserkeilausdata ja muutamasta koealueen rakennuksesta kantakarttavektorit). Referenssiaineisto mitattiin takymetrillä, paitsi yhdellä koealueella, jossa referenssiaineisto mitattiin manuaalisesti ilmakuvilta. Piakkoin julkaistava loppuraportti kuvailee koealaueet, aineistot ja referenssiaineistot sekä osallistujien käyttämät mallinnusmenetelmät sekä käytetyt tarkkuusarviointimenetelmät. Tuotetut 3D-mallit kuvataan ja arvioidaan tarkkuuden, käytetyn datan ja automaatioasteen kannalta.Tällä hetkellä fotogrammetriset ja laserkeilausdatan ja ilmakuvien yhteiskäyttöön perustuvat ns. hybridimenetelmät tuottavat tarkimmat ja yksityiskohtaisimmat tulokset kaupunkien 3D-mallinnuksessa. Vaikka tutkijat ovat koettaneet nostaa automaatioastetta ahkerasti viime vuosikymmenen aikana, se on pysynyt edelleen melko alhaisena. Automaatioastetta voidaan parantaa merkittävästi käyttämällä yhdessä laseria ja fotogrammetriaa. Fotogrammetriset tekniikat ovat eteviä alueen visuaalisessa tulkinnassa, rakennusten ääriviivojen ja pienten yksityiskohtien mittaamisessa. Laserkeilaus puolestaan mittaa paremmin korkeuden, kattopinnat ja katonharjat.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
3D-mallinnus
laserkeilaus
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI