Hyppää pääsisältöön

Geodatatiede ja geolaskenta

Picture departmentGeodatatiede ja geolaskenta -ryhmän tutkimuksen pääpaino on spatiotemporaalisen datan tehokkaiden analysointimenetelmien kehittämisessä, hyödyntäen mm. teholaskentaresursseja. Algoritmikehityksen lisäksi tutkimme myös uusia, innovatiivisia tapoja yhdistellä eri datoja analyyseissä.

Tutkimusaiheitamme ovat mm. yksityisyydensuojan säilyttäminen analysoitaessa ihmisten paikkatietoa sisältävää dataa, numeeriset simulaatiot, kuten pintavesien virtauksen mallinnus digitaalisen korkeusmallin avulla, sekä erilaisten analyysien tulosten epävarmuuden arviointi.

 

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
teholaskenta
datanlouhinta