Hyppää pääsisältöön

Geospatial info-mobility service by real-time data-integration and generalisation (GiMoDig)

Geodeettisen laitoksen koordinoimassa EU-projektissa nimeltä GiMoDig, ‘Geospatial info-mobility service by real-time data-integration and generalisation’, kehitettiin vuosina 2001-2004 paikkatietojen välittämistä kansallisista perusmaastotietokannoista tietoverkkoja hyödyntäen mobiilikäyttöä varten. Projektin muut osapuolet olivat Hannoverin yliopisto sekä Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Suomen maanmittauslaitokset.

Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen mukaisesti projektin alkuvaiheessa selvitettiin kartan käyttäjien tarpeita ja mobiilien laitteiden tuomia vaatimuksia todellisten käyttäjien kanssa kenttätestauksella. Testin perusteella todettiin, että lähes jokaisella käyttäjällä on täysin omanlaisensa vaatimukset kartan sisällön suhteen. Käytön onnistumiseen vaikuttaa se, millaisessa tilanteessa karttaa käytetään, sekä se, mikä on kunkin käyttäjän kiinnostuksen kohteena, kuten myös hänen tieto- ja taitotasonsa. Testien aikana huomattiin myös, että mobiilin laitteen pieni näyttö asettaa uusia haasteita kartografiselle visualisoinille.

Projektissa kehitettiin prototyyppi, jossa paikkatietoa toimitetaan tietokannasta harmonisoinnin ja tosiaikaisen yleistyksen kautta käyttäjän mobiiliin laitteeseen. Kansallisista maastotietokannoista haettu paikkatieto muunnetaan ensiksi EUREF-koordinaattijärjestelmään, minkä jälkeen tiedot integroidaan yhteiseen tietomalliin. Rajapinnat pohjautuvat XML-tekniikoihin ja noudattavat OpenGeospatial-konsortion spesifikaatioita. Kartan käyttäjän asetuksista riippuen toimitettava vektorimuotoinen maastokartta on mukautettu käyttäjän kulloisiinkin tarpeisiin; vuodenaikaan, käyttäjän ikään ja kieleen. Jos retkeilijä liikkuu esimerkiksi kansallispuistossa talviaikaan, hän saa itsellensä maastokartan, jossa on kuvattu kaikki alueen hiihtoladut. Kesällä samalla alueella retkeilevä kartankäyttäjä puolestaan saa kartan, johon on hiihtolatujen sijaan kuvattu vaikkapa uimarannat.

GiMoDig-projektin tuloksia on päätetty hyödyntää mm. Euroopan laajuisen harmonisointityön käynnistyessä EuroGeographicin taholla ja projektissa syntyneitä menetelmiä kehitetään myös edelleen. Esimerkiksi tiedon reaaliaikainen harmonisointi ja pienelle näytölle soveltuva kartografia vaativat lisää tutkimusta. Paikkatietojen yhteiskäyttö Euroopassa on tavoitteena jo lähivuosina EU:n paikkatietostrategiaksi luonnehditun Inspire-direktiiviesityksen puitteissa. Lisätietoa GiMoDig-projektista löytyy osoitteesta http://gimodig.fgi.fi/.

Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
University of Hanover, Federal Agency for Cartography and Geodesy (Germany), National Survey and Cadastre - Denmark, National Land Survey of Sweden ja Maanmittauslaitos