Hyppää pääsisältöön

Haptic, Audio and Visual Interfaces for Maps and Location Based Services (HaptiMap)

Tämän EU-rahoitteisen projektin (FP7) tavoitteena on kehittää multimodaalisia paikkatietosovelluksia, jotka auttavat erityisryhmien paikkatiedon hyödyntämisessä. Projektin lähtökohtana on oletus, että monipuolisempien tiedon esitysmuotojen ja käyttöliittymien suunnittelun avulla voidaan parantaa navigointijärjestelmien sekä käytettävyyttä että saavutettavuutta erityisesti erityisryhmien, kuten ikääntyneiden ja näkörajoitteisten kannalta. Projekti keskittyy seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Mikä tieto on hyödyllistä käyttäjille erilaisissa käyttötilanteissa? 2) Kuinka tämä tieto tulisi välittää ja esittää multimodaalisesti, jotta se olisi mahdollisimman saavutettava, erityisesti erityisryhmien kannalta? 3) Kuinka suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja voitaisiin muokata ja tukea siten, että jatkossa kehitettävät sovellukset voisivat hyötyä projektin tuloksista?

Projektin tuloksena kehitetään suunnitteluohjeita ja mukautettava ohjelmatyökalu, joiden avulla sovelluskehittäjät voivat suunnitella helppokäyttöisiä paikkatietosovelluksia, jotka palvelevat myös erityisryhmien tarpeita. Suunnitteluohjeet ja –työkalut kehitetään myös sellaisiksi, että niiden avulla saavutettavuusnäkökulman mukaan ottaminen tulee olemaan helppoa ja keskeisessä roolissa tuotekehityksessä. Lopuksi vielä luodaan esimerkkisovelluksia, joiden avulla kehitetyn ohjelmatyökalun käyttöä voidaan hyödyntää. Projektin tuloksena syntyy suunnitteluohjeet ja mukautettava ohjelmatyökalu (adaptive toolkit) helppokäyttöisten ja saavutettavien paikkatietosovelluksien toteutukseen, suunnitteluohjeita ja työkaluja saavutettavien paikkatietosovelluksien tuotekehityksen tueksi, esimerkkisovelluksia kehitetyn ohjelmatyökalun käytön hyödyntämisestä.

HaptiMap-projektin koordinoijana toimii ruotsalainen Lundin yliopisto. Projektin muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Navteq, Siemens, BMT Group, CEA, ONCE, Geodeettinen laitos, Glasgow’n yliopisto, OFFIS, Queen’sin yliopisto, Fundacion Robotiker, Kreis Soest, GeoMobile GmbH sekä Lundin kunta. HaptiMap on nelivuotinen integroitu projekti. Projektin kokonaisbudjetti on 9 270 087 euroa. Euroopan komissio rahoittaa projektia 6 670 000 eurolla seitsemännen puiteohjelman alaisesta ICT – tieto- ja viestintätekniikan yhteistyöohjelmasta (7. haaste – Itsenäinen asuminen ja yhteiskuntaan kuuluminen).

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
multi modal
spatial information
saavutettavuus
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
Lundin yliopisto, Navteq, Siemens, BMT Group, CEA, ONCE, Glasgow’n yliopisto, OFFIS, Queen’sin yliopisto, Fundacion Robotiker, Kreis Soest, GeoMobile GmbH, Lundin kunta