Hyppää pääsisältöön

HPC Carbon

Ilmastonmuutos muuttaa suhtautumistamme metsätietojen tarpeeseen. Muutama vuosi sitten Nature -lehdessä julkaistiin, kuinka monta puuta maailmassa on. Arvio perustui 425 000 manuaalisesti mitattuun koealaan ja satelliittitietoihin. Puiden kokonaismääräksi saatiin 3.04 biljoonaa. On tärkeätä, että meillä olisi tekniikka, jolla kaikki puut voidaan automaattisesti laskea, niiden kasvu voidaan mitata automaattisesti ja niiden hiilen sitoutuminen voidaan mitata automaattisesti reaaliajassa, jopa tunneittain – käyttäen hyvin vähän manuaalisia mittauksia. Tätä on pidetty mahdottomana tarkan datan ja teknologian puuttuessa. 

HPC Carbon hankkeen tavoitteena on kehittää kyseistä kartoitustekniikkaa käyttämällä LUMEN suurteholaskentaa ja yhdistämällä usean eri mittakaavan laserkeilausteknologiaa. Teknologian avulla kaikki yksittäiset puut voitaisiin automaattisesti laskea, luokitella ja hallita ajallaan käyttämällä HPC-tekniikkaa (High-performance computing) ja yhdistämällä eri mittakaavan palkittuja laserkeilausteknologioita. Hankkeessa demonstroidaan konseptin toteutettavuutta Suomen boreaalisissa metsissä; hankkeen pitkän tähtäimen vaikutus näkyy esimerkkikehyksen luomisena, minkä jälkeen samanlaisia ​​laajamittaisia ​​referenssejä voidaan muodostaa eri biomeissa ympäri maailmaa. Käytämme erilaisia ​​laserskannaustekniikoita, koska ne kattavat maatason IT-tunnistuksen (tietomäärä 50 Tt) ja tarjoavat muutostietoja, jotka voidaan kalibroida kenttäviittauksella (tietomäärä 200+ Tt). Lopulta meillä on puutason tietoa puuston ominaisuuksista kasvuun ja laatuun sekä tunnissa otettuun hiileen. Kaikki nämä ylittävät olemassa olevien työasemien toteuttamiskelpoisen prosessoinnin, ja sen vuoksi tutkimustoiminnalle olisi paljon hyötyä HPC:stä näiden tehtävien toteuttamiseen.

 

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
pistepilvi
pilvipohjainen laskenta
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia