Hyppää pääsisältöön

Ikivihreä vallankumous maanpeitekasvein

Maanpeitekasvien viljelyn merkittävä laajentaminen on keskeinen keino tukea suoraan ja käytännönläheisesti maaperän hiilensidontaa, kompensoida yksivuotisten viljelykasvien viljelystä aiheutuvaa hiilen menetystä ja siten varmistaa hiilen nykyistä tehokkaampi varastointi suomalaiseen peltomaahan. Maanpeitekasvien mahdollisuuksien lunastaminen vaatii merkittävää käytännönläheistä, mutta vahvasti tutkittuun tietoon perustuvaa tukea ja panostusta. Tietoa tarvitaan muun muassa maanpeitekasvien eri vaihtoehtojen parhaista yhdistelmistä, niiden sisällyttämisestä osaksi satokasvien viljelyä sekä keinoista hallita riskit kuten aluskasvien mahdollinen toiminta siltana kasvintuhoojille. Monista potentiaalisista hyödyistä huolimatta maanpeitekasvit ovat monipuolisuutensa, monivaikutteisuutensa ja vahvan kontekstiriippuvuutensa vuoksi osoittautuneet haasteellisiksi.  Hankkeessa räätälöidään laajoihin tausta-aineistoihin perustuen tuotantotilannekohtaisia, viljelijöiden päätöksen tekoa tukevia maanpeitekasvien viljelyohjeistuksia sekä järjestelmiä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja käyttöönottamiseksi. Näin kannustetaan ja tuetaan viljelijöitä, jotta maanpeitekasvien monimuotoinen, alihyödynnetty potentiaali valjastettaisiin laajaan käyttöön.
 

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö
Projektin yhteistyötahot
Luonnonvarakeskus (Luke)
ProAgria Keskusten Liitto ry
Suomen ympäristökeskus Syke