Hyppää pääsisältöön

Korkeusmallien laatu, virhemallit ja käyttö paikkatietoanalyyseissä

Valtakunnallinen korkeusmalli kuvaa maanpinnan muotoja tasavälisellä korkeuspisteiden joukolla, ja se on osa keskeisiä kansallisia paikkatietoaineistoja. Korkeusmallia voidaan käyttää mm. tulvantorjuntaan, tulvasuojeluun ja patoturvallisuuteen liittyvissä paikkatietoanalyyseissä sekä pintavesien valuntaan liittyvissä sovelluksissa, kuten esimerkiksi ravinteiden huuhtoutumis- ja pintamaan eroosiotutkimuksissa. Vielä nykyään valtakunnallinen korkeusmalli valmistetaan pääosin korkeuskäyrätiedon pohjalta, mutta tulevaisuudessa korkeusmalli tulee olemaan ensisijainen maanpinnan muotoja kuvaavan maastotiedon esitysmuoto.

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka korkeusmallien virheitä voidaan mitata, kuvata ja mallintaa. Lisäksi tutkitaan, miten laatutieto tulisi huomioida korkeusmallipohjaisissa paikkatietoanalyyseissä ja valmistellaan valtakunnallisen korkeusmallin käyttösuosituksia. Tulevaisuuden maastotietojen kartoitustarpeita varten selvitetään lisäksi korkeusmallien soveltuvuutta automaattiseen keskimittakaavaisten korkeuskäyrien tuottamiseen.

Asiasanat
korkeusmallit
paikkatietoaineisto
virheanalyysi
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI