Hyppää pääsisältöön

Lasermittauksilla kohti täsmämetsätaloutta

/*-->*/

/*-->*/

Tutkimushankeen päätavoitteena on kehittää uutta mittaustekniikkaa täsmämetsätalouden käyttöön, käyttää uutta mittaustekniikkaa antamaan metsistämme enemmän tilastotietoa ja tutkia tarkemman metsäinventointitiedon arvoa metsää koskevan päätöksenteon tukijärjestelmissä.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
UAV-laserkeilaus
liikkuva laserkeilaus
täsmämetsätalous
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Helsingin yliopisto