Hyppää pääsisältöön

Lasermittauksilla kohti täsmämetsätaloutta

Tutkimushankeen päätavoitteena on kehittää uutta mittaustekniikkaa täsmämetsätalouden käyttöön, käyttää uutta mittaustekniikkaa antamaan metsistämme enemmän tilastotietoa ja tutkia tarkemman metsäinventointitiedon arvoa metsää koskevan päätöksenteon tukijärjestelmissä.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
UAV-laserkeilaus
liikkuva laserkeilaus
täsmämetsätalous
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Helsingin yliopisto