Hyppää pääsisältöön

Maastotietojen tietomallin harmonisointi

Perusmaastotietojen kokonaisuus Suomessa käsittää kahden tuottajatahon aineistoja, toisaalta Maanmittauslaitoksen tuottaman kokonaisuuden ja toisaalta kuntien tuottamat perusmaastotiedot. Kiinteistötehtävissä ollaan kokoamassa uutta kiinteistötietojärjestelmää, jossa yhdistetään kuntien ja Maanmittauslaitoksen tuottamat tiedot. Vastaavasti perusmaastotietojen osalta keskeistä olisi yhdistää kuntien ja Maanmittauslaitoksen tuottamat tiedot. Perusajatuksena on, että prosessit ja tietomallit määrittelemällä voidaan yhdistää eri aineistoja toisiinsa.

Tutkimus tukee paikkatietoasiain neuvottelukunnan laadunhallinta- ja standardointijaoston paikkatiedon laadun tarveselvityksiä. Lisäksi se tukee kuntien paikkatietopalveluhanketta.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Maanmittauslaitoksen maastotietokannan kohdemalli ja kuntien suurimittakaavaisten tietojen tietomallit olisivat yhdistettävissä (esim. Maastotietojen luokittelu ja Kaavan pohjakartta 1997). Erityisesti halutaan selvittää, miten suurimittakaavaisia karttoja voitaisiin paremmin käyttää maastotietokannan tuotannossa (prosessinäkökulma).

Tutkimus perustuu kohde- ja tietomallien analysointiin, ja menetelmänä on case-tutkimus, jossa käytetään valittuja kaupunkeja ja Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Tutkimukseen liittyy kysely/haastattelututkimus sekä käyttäjien että tuottajaorganisaatioiden tarpeista.

Projektin kesto
Rahoittajat
FGI