Hyppää pääsisältöön

Maatalouden kaukokartoitusmenetelmät

Geodeettinen laitos on tutkinut maatalouden kaukokartoitusmenetelmiä 1990-luvun alkupuolelta saakka. Vuonna 1998 ilmestyi loppuraportti satoarvio-projektista, jossa tutkittiin satelliittikuvista saatavien lehtialaindeksien käyttöä sadon ennustamisessa. Samoihin aikoihin oli käynnissä tutkimus tutka- eli nk. SAR-kuvien käytöstä maankäytön ja eritysesti viljakasvien tulkinnassa. PeltoSAR-projektin raportti valmistui vuonna 1998. Vuosien 1999-2000 aikana GL osallistui Oy Finnagro Ab:n ja TKK:n vesitalouden laboratorion kanssa TEKES-yhteistyöprojektiin, jonka tarkoituksena oli kehittää Oy Finnagro Ab:lle menetelmä riisisadon arvioimiseksi.

Asiasanat
kaukokartoitus
maatalous
satelliittikuvat
sovellukset
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Tekes
Projektin yhteistyötahot
TKK, Oy Finnagro Ab