Hyppää pääsisältöön

Madonluvut kuusikoille? - Varautuminen tulevaisuuden kuusituhoihin (SPRUCERISK)

SPRUCERISK-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Puita tappavat kaarnakuoriaiset ja sienitaudit voivat vaikuttaa metsien hiilitaseeseen ja pienentää metsien hiilinielua. Laajoja metsätuhoja voi tapahtua myös Suomessa, koska Keski-Euroopassa ja Ruotsissa kaarnakuoriaistuhot ovat jo vakavat. Kaukokartoitus ja riskimallien laadinta ovat kustannustehokkaita menetelmiä varautumisessa metsätuhoihin.

Hankkeessa kehitetään kirjanpainajalle ja kuusenjuurikäävälle tuhoriskien ennakointijärjestelmä integroitujen hallintamenetelmien (IPM) mukaisesti.

Hankkeessa luodaan menetelmiä ja käytäntöjä, joilla parannetaan metsiemme ilmastokestävyyttä metsien terveyden näkökulmasta. Tulokset edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista luomalla menetelmiä, joilla voidaan nopeasti reagoida kuusikoiden tuhoriskien muutoksiin. Tuhojen hillintä vahvistaa kuusikoiden elinvoimaa ja hiilensidontakykyä. Hankkeessa tuotettavat paikkatietoaineistot, mallit, toimintatavat, ohjeet ja neuvontamateriaalit mahdollistavat metsäalan toimijoiden kustannustehokkaan toiminnan ja yhteistyön kuusikoiden terveyttä edistävien toimenpiteiden kohdentamiseksi.

 

SPRUCERISK-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö
Projektin yhteistyötahot
Luonnonvarakeskus (Luke)
Helsingin yliopisto
Suomen metsäkeskus
Tapio Oy