Hyppää pääsisältöön

Metsän kasvu

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä havaitsemaan metsässä tapahtuneita muutoksia multitemporaalisen eli monen ajankohdan laserkeilausaineiston avulla. Eniten kiinnosti mahdollisuus määrittää metsän pituuskasvu sekä yksittäisille puille että koealoille. Tutkimuksen aineisto hankittiin 1998-2003 suoritettujen kolmen laserkeilauslennon avulla. Aineiston pistetiheys oli 10 pistettä neliömetrillä. Yksittäisten puiden mittaamiseksi kehitettiin erilaisia algoritmeja. Kutakin puuta tai koealaa edustavista pistepilvistä määritettiin kolmenlaisia piirteitä: puiden korkeimman heijastuskohdan muutos, puiden latvojen pintamallien erotus ja histogrammien välinen erotus. Paras vastaavuus maastomittausten kanssa yksittäisille puille saatiin selitysasteella 0,68 ja RMSE:lla 43 cm. Tulokset osoittavat, että yksittäisen puun kasvu on mahdollista mitata laserkeilausaikasarjojen avulla.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
kaukokartoitus
metsän kasvu
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI