Hyppää pääsisältöön

National Spatial Data Infrastructure for Integrated Coastal and Marine Spatial Planning in Zanzibar (ZAN-SDI)

Ulkoministeriön rahoittaman IKI-hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on paikkatietojen hyödyntämisen tehostaminen erityisesti maankäytön suunnittelun ja hallinnan tukena. Hankkeessa pyritään parantamaan paikkatiedon saatavuutta ja edistämään paikkatietojen yhteiskäyttöä julkishallinnon organisaatioiden kesken. Näiden tavoitteiden kautta pyritään myös parantamaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä prosesseissa. Keskeisin väline hankkeessa tavoitteiden saavuttamiseksi on Sansibarin hallinnon kouluttaminen kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen ja hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Toteutettava paikkatietoinfrastruktuuri sisältää sekä teknisiä ratkaisuja paikkatiedon hallintaa ja jakelua varten että lainsäädännöllisiä mekanismeja ja koordinaatiorakenteita tiedon yhteiskäytön ja yhteistyön sujuvoittamiseksi.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
paikkatietoinfrastruktuuri
koulutus
kansainvälinen yhteistyö
paikkatieto
Projektin kesto
Osastot
Paikkatietoinfrastruktuurin palvelut
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Ulkoasiainministeriö
Projektin yhteistyötahot
Suomen ympäristökeskus, Zanzibar Commission for Lands