Hyppää pääsisältöön

Paikannuksen ja navigointisovellusten tietoturva INSURE

Paikkatietopohjaisten palveluiden käyttö turvallisuuden kannalta kriittisissä sovelluksissa lisääntyy jatkuvasti, mutta niiden haavoittuvuuksiin, tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota. 

INSURE-projektin tavoitteena kehittää uusia ratkaisuja, jotka parantavat GNSS -vastaanottimien suojausta häirintää ja harhautusta vastaan, varmistavat käyttäjien yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa muihin teknologioihin kuin satelliitteihin perustuvassa paikannuksessa. Projektin tuloksiin perustuen voidaan tuottaa suosituksia yksityisyyden suojan takaavaan lainsäädäntöön paikkatietopohjaisen tiedon käytössä. 

Monitieteisessä projektissa työskentelee tutkijoita navigoinnin ja paikannuksen sekä sensorifuusion, tilastotieteen, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan, kryptografian ja informaatio-oikeuden tieteenaloilta. Projekti tukee Suomen asemaa paikkatietoperusteisten ekosysteemien tutkimuksen edelläkävijänä.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
navigointi
GNSS
sensorit
tietoturva
yksityisyys
häirintä
paikannus
harhautus
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto.
Linkit