Hyppää pääsisältöön

Paikkatietoinfrastruktuurin verkkopohjaisten kartta- ja paikkatietopalveluiden pilottihanke

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea Paikkatietostrategian mukaisten peruspalvelujen syntymistä muutaman keskeisen paikkatietoaineistoja ylläpitävän organisaation osalta. Hankkeessa toteutetaan palvelupilotti, jonka puitteissa kukin hankkeeseen osallistuva aineistotoimittaja pystyttää oman palvelunsa valitun koealueen osalta. Samalla projektissa toteutetaan eri palveluja integroiva palvelu, jota käytetään sekä palveluiden yhteiskäyttöisyyden testaamiseen että esimerkkinä yhdistettyjen palveluiden tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeen tuloksena valmistuu myös joukko organisaatiokohtaisia, yhteisesti sovittuja standardirajapintoja noudattavia aineistopalvelupilotteja sekä näiden tarjoaman tiedon hyödyntämistä helpottava integroiva palvelu, jonka kautta kaikki palvelut ovat yhden palvelurajapinnan kautta saavutettavissa. Projektin tuloksena syntyvä palvelurajapintojen standardeja käsittelevä ohjeisto julkaistaan verkkosivuston muodossa.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
paikkatietoinfrastruktuurit
palvelurajapinta
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI