Hyppää pääsisältöön

Puun ja kuoren välissä (MONITUHO)

Tuhoa aiheuttavien hyönteisten tuomat riskit ovat muuttuneet vakavammiksi ja heikentäneet metsiemme terveydentilaa, millä on vaikutus metsätalouteen ja metsien taloudelliseen arvoon. Kirjanpainajan (Ips typographus L.) aiheuttama metsien terveydentilan muutos kohosi vuoden 2010 jälkeen tuulituhojen ja kasvukausien korkeiden lämpösummien vuoksi. Tästä syystä kirjanpainajan kannanvaihtelun ennakointi ja riskien ennustaminen ovat nyt erittäin polttavia metsänterveyden tutkimuksen ja hallinnan kysymyksiä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjanpainajalle Suomen oloihin soveltuva metsätuhojen ennakointi- ja riskinhallintajärjestelmä.


Hankkeessa kehitetään kannanvaihtelun seurantajärjestelmä, jonka avulla tuotetaan paikkaan sidottuja kannan tiheysestimaatteja. Näihin perustuvat aikaan sidotut populaation levinneisyyden ja metsänterveyden riskimallit. Lisäksi kehitetään satelliittikuviin, digitaalisiin ilmakuviin, lämpökamera- ja hyperspektraalisiin aineistoihin sekä pienoishelikopterin (UAV) käyttöön pohjautuva puustovaurioiden vakavuusasteen luokittelumenetelmä, jonka avulla havaitaan puuston stressitila riittävän varhain. Hankkeessa käytetään meteorologisia havaintoja ja sääaineistoja tuottamaan dynaamista tietoa usealle mittakaavatasolle metsänterveyden ennustemalleja varten.

Riskinhallintajärjestelmän avulla voidaan vuosittain mallintaa eri tekijöiden vaikutusta kirjanpainajan leviämisen dynamiikkaan ja puustomenetyksiin sekä ennakoida joukkoesiintymään vaikuttavat riskit. Menetelmästä tullaan kehittämään käytännönläheinen toimintaketju. Kansalaisille kehitettävä ja tietoportaalien kautta vapaasti jaettava palvelutuote edistää maaseudun elinkeinotoimintaa, hyvinvointia sekä metsien tuottoa ilman yllättäviä taloudellisia tappioita tuovia häiriöitä. Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n tavoitteita parantamalla metsätalouden ja metsänomistajien riskienhallintaa ilmastonmuutoksen edetessä.

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö
Projektin yhteistyötahot
Helsingin yliopisto
Ilmatieteenlaitos