Hyppää pääsisältöön

Quality4Roads

Quality4Roads-projekti kehittää automatisoitua laserkeilaukseen perustuvaa systeemiä tievaurioiden havaitsemiseen ja testaa kyseisen teknologian toimivuutta tällaisessa käytössä ensimmäisenä maailmassa. Euroopan valtiot käyttävät huomattavia resursseja tieverkoston ylläpitoon vuosittain. Uuden havainnointisysteemin odotetaan parantavan kunnostustoimien kustannustehokkutta.

Visiona on kehittää automaattinen kartoitusohjelma, joka toimii yhteistyössä autonomisten kartoitusautojen kanssa, jotka keräävät dataa tieverkon kunnosta. Autot mittaavat mm. halkeamia, kuoppia ja uria, sekä näiden tienpinnan vaurioiden ja muutosten nopeutta.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
liikkuva laserkeilaus
liikkuva kartoitus
infrastruktuuri
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia