Hyppää pääsisältöön

SAR-kuvien geodeettiset sovellukset

Differentiaali-interferometrian ja nk. pysyvien sirottajien menetelmän avulla voidaan tutkia eri aikoina otetuissa SAR-kuvissa havaittuja kohteessa tapahtuneita liikkeitä. Näiden tekniikoiden avulla on mahdollista ennustaa esimerkiksi maanjäristysriskiä, määrittää kaupunkien vajoamista niiden alle rakennettujen tunnelien vuoksi ja selvittää jopa yksittäisten rakennusten vajoamista tai kohoamista. Kasvillisuus kuitenkin vaikeuttaa INSAR- tekniikan käyttöä, mikä osaltaan estää menetelmien hyödyntämistä runsaspuustoisilla alueilla, kuten Suomessa. Geodeettinen laitos tutki INSAR-menetelmien mahdollisuuksia maassamme, mm. kaupunkialueiden painumien havaitsemisessa ja maannousun määrittämisessä. Tutkimusta rahoitti osaltaan TEKES Suomi-Kanada –yhteistyöohjelman projektissa AppliSARIN ” Applications and software for SAR interferometry and coherent target monitoring”. Projektin yhteistyökumppaneita olivat Pöyry Environment Oy, Teknillinen korkeakoulu, National Resources Canada, Canadian Forest Service ja Vexcel Canada Inc.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
differentiaali-interferometria
pysyvät sirottajat
SAR-kuvat
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Tekes
Projektin yhteistyötahot
Pöyry Environment Oy, HUT, National Resources Canada, Canadian Forest Service ja Vexcel Canada Inc.