Hyppää pääsisältöön

SAR-kuvien tulkinta ja prosessointi

Mikroaaltoalueen SAR-tutkilla kohde voidaan kuvata halutulla hetkellä riippumatta sääoloista. SAR-tekniikka mahdollistaa muun muassa erilaisten monitorointisovellusten kehittämisen. Kuitenkin SAR-kuvien luonne on varsin erilainen tavanomaisiin optisiin kuviin verrattuna. Geodeettinen laitos hankkii SAR-kuvia pääasiassa Euroopan Avaruusjärjestöltä AO- ja CAT-1-projektien myötä.
Tärkeimmät SAR-tekniikan osaprojektit ovat
 *   suuren erotuskyvyn SAR-tutkien suorituskyky erilaisissa sovelluksissa
 *   monen ajankohdan SAR-kuvien maataloussovellukset
Tutkimusta rahoitti vuosina 2006-2007 osaltaan TEKES, VTT:n koordinoimassa NewSAR-projektissa ” Utilization Techniques for Polarimetric-Generation SAR Satellites”. VTT:n ja GL:n lisäksi NewSAR-projektiin osallistui Teknillinen korkeakoulu.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
kuvatulkinta
monen ajankohdan SAR-kuvat
SAR-kuvat
sovellukset
tulkinta
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI