Hyppää pääsisältöön

Satelliittipaikannuksen häirinnän tunnistaminen, analysointi ja riskinhallinta (DETERJAM)

Satelliittipaikannussignaalit ovat avaruudesta maahan asti matkaamisen jälkeen teholtaan heikkoja ja alttiita sekä tahattomille häiriöille että tahalliselle häirinnälle. Tahallisten häirintälaitteiden lisääntyminen on huolestuttavaa häirintälaitteisiin liittyvän suuren vahingontekomahdollisuuden takia. Satelliittipaikannus on nykyään oleellisessa osassa kaikkialla, niin sotilaallisissa kuin siviilisovelluksissakin, ja paikannuksen häirintä voi aiheuttaa suurta tuhoa, jollei sitä tunnisteta ja sen vaikutuksia minimoida. Projektissa tarkastellaan häirinnän vaikutuksia satelliittipaikannukseen, häirinnän tunnistamista, siihen reagoimista, häirinnän riskien kartoitusta ja hallintaa sekä vaikutusten minimointia. Projektissa selvitetään häirintälaitteiden signaalien ominaisuuksia ja tulevaisuuden GNSS:n häirinnänsietokykyä sekä kehitetään heikkojen signaalien seurannan menetelmiä ja luotettavuusalgoritmeja paikannuksen tarkkuuden ja saatavuuden parantamiseksi.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
häirinnäntunnistus
harhautus
heikkojen signaalien seuranta
luotettavuusalgoritmit
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
MATINE (Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta)