Satoarvio

Viljan kasvavan kulutuksen ja valtioiden välisen yhteisen maatalouspolitiikan myötä kasvuntuotannon ennustaminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Perinteiset tilastointiin ja asiamieskyselyihin perustuvat menetelmät vaativat rinnalleen uusia nopeampia keinoja kasvuntuotannon ennustamiseen. EU:n Joint Researh Center:in toteuttaman MARS -projektin (Monitoring Agriculture with Remote Sensing) myötä on kehitelty agrometeorologiseen kasvumalliin ja paikkatietojärjestelmään perustuva sadonennustusjärjestelmä - CGMS (Crop Growth Monitoring System).

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
kaukokartoitus
maatalous
sovellukset
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI