Hyppää pääsisältöön

SILS

Eri biomien hiilensidontakyvyn ja vesitasapainon tunteminen on ratkaisevaa tehdessä päätöksiä globaalin ilmastonmuutoksen, metsien hakkuun ja aavikoitumisen vaikutusten vähentämiseksi sekä parannettaessa metsien ja maatalouden tuottavuutta. Päätösten tukemiseksi tarvitaan laajaskaalaisia hiilensidonta, hiilenvaihto- ja vesitasapainomalleja. Eri mallien tuloksissa on kuitenkin suurta hajontaa, koska ongelmakysymykset laajoja ja monimutkaisia. Mallien parantamiselle onkin jatkuva tarve ja sitä voidaan auttaa tarjoamalla parempia pienen skaalan vertailuaineistoja. Tässä projektissa tutkitaan uutta konseptia, jossa maanpinnalla mitattuja in-situ – tuloksia hiilensidonnalle ja vesitasapainolle voidaan korreloida kaukokartoitusaineistoihin. Tutkimuksessa seurataan puiden latvustojen geometrisia muutoksia lyhyen aikavälin laserkeilauksella (SILS). Tuloksia hyödynnetään laajempien alueiden kartoituksessa mobiili- ja UAV-pohjaisten laserkeilausjärjestelmien avulla.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
kaukokartoitus
liikkuva kartoitus
metsä
muutostulkinta
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia