Hyppää pääsisältöön

Suorapaikannuksen laatu ja suorapaikannusjärjestelmien kalibrointi

Suorapaikannuksella tarkoitetaan ilmakuvauksen yhteydessä kuvien tai kuvilta mitattujen kohteiden sijainnin määrittämistä maastokoordinaatistossa käyttäen kuvauksen aikana suoraan määritettyjä ulkoisia orientointeja sekä systeemikalibrointitietoja. Suora sensoriorientointi perustuu GPS/IMU-integrointiin (Global Positioning System/Inertial Measurement Unit). Keskeiset suorapaikannuksen laatuun vaikuttavat tekijät ovat suoran sensoriorientoinnin laatu, systeemikalibroinnin laatu sekä WGS84-koordinaatistosta kartoituskoordinaatistoon siirtymisessä käytettävän muunnoksen laatu. Näiden kolmen tekijän mahdolliset epätarkkuudet siirtyvät suoraan georeferoituihin koordinaatteihin. Vuonna 2003 tutkimus on koskenut suoran sensoriorientoinnin laatua sekä systeemikalibrointia.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
ilmakuvaus
kalibrointi
suorapaikannus
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI