Hyppää pääsisältöön

Älykkäät ympäristöt ja vuorovaikutus

Digitalisaation myötä prosessit kehittyvät älykkäiksi. Ne luovat tilannekuvan, joka avustaa päätöksentekoa. Prosessien ja päätöksenteon vuorovaikutuksesta on tulossa saumatonta. Yleensä tilannekuvajärjestelmät edellyttävät tarkkaa digitaalista kolmiuloitteista paikkatietoa, tarkkaa paikannusta ja reaaliaikaista informaatiota ympäristöstä. Tämä tilannekuvajärjestelmä mahdollistaa korkean automaation muun muassa älymaataloudessa tai älymetsätaloudessa, jossa mahdollisimman monet prosesseista pyritään automatisoimaan mahdollisimman paljon ihmisen vuorovaikutuksesta riippumattomiksi.

Kaupunkiympäristössä se tarkoittaa älykästä kaupunkia, sen suunnittelua, rakentamista ja toiminnallista palvelukokonaisuutta, jossa tarkkaan 3D-malliin voidaan yhdistää sekä reaalimaailman kohteita että virtuaalitodellisuutta. Meriympäristöissä tilannetietoisuusjärjestelmillä voidaan parantaa laivaliikenteen turvallisuutta, helpottaa ympäristön tarkkailua ja nopeuttaa pelastuspalveluiden toimintaa.

Älykkäät ympäristöt ja vuorovaikutus osaamisalueen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi

 • Rakennetun ympäristön mallintaminen
 • Metsätiedon digitalisaatio
 • Maatalouden automatisaatio
 • Merialuesuunnittelun tukijärjestelmät
 • Luontopalvelut ja luonnossa liikkuminen
 • Paikkatietojen käytettävyys ja visualisointi
 • Tilannetietoisuus
 • Virtuaalimaailmat ja lisätty todellisuus
 • Helppokäyttöiset käyttöliittymät
 • Deep learning ja kognitiiviset järjestelmät
 • Responsiiviset ja adaptiiviset kartat
 • Linked data- ja ontologiateknologiat