Hyppää pääsisältöön

Älyliikkuminen ja robotiikka

Pieniin miehittämättömiin ilma-aluksiin ja robotteihin perustuvat kaukokartoitusmarkkinat kasvavat räjähdysmäisesti. Tärkeitä sovellusalueita ovat muun muassa maanmittaus ja kartoitus, rakennettu ympäristö, täsmämaatalous ja -metsätalous, vesistöjen monitorointi, ympäristövaikutusten arviointi, energiatalous, väylä- ja infrasovellukset, lainvalvonta, turvallisuus sekä tiede ja koulutus. Tavoitteemme on mahdollistaa yhteiskuntaa hyödyttävien paikannusteknologiaan perustuvien innovaatioiden syntyminen.

Tällä hetkellä meillä on kaksi kärkitutkimusaluetta. Kehitämme älyliikenteeseen liittyviä tekniikoita (ensisijaisesti tie- ja meriliikenne sekä jalankulkijat). Toinen tavoitteemme on kehittää erilaisia tekniikoita paikkatiedon keräämistä varten. Joukkoistaminen eli suurelta käyttäjäjoukolta kerätty tietomäärä mahdollistaa uuden palvelu- ja liiketoiminnan syntymisen esimerkiksi navigointi- ja paikannuspalveluiden alalla.

Uusien paikannusteknologioiden myötä voidaan navigointipalveluita tuoda uudenlaisiin toimintaympäristöihin, kuten esimerkiksi sisätiloihin. Kaikilla paikannusmenetelmillä on heikkoutensa, minkä vuoksi erityisesti turvallisuuden kannalta kriittisissä sovelluksissa, kuten liikenteessä, paikannuspalveluilta on edellytettävä virhesietoisuutta.

Älyliikkuminen ja robotiikka osaamisalueen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi

 • Monilähdepaikannusmenetelmät
 • Uudet kartoitusjärjestelmät
 • GNSS-teknologiat
 • Toimintaympäristöstä riippumaton paikannus
 • Paikkatietosovellutukset mobiililaitteille
 • Paikannuksen tietoturva
 • Pilvilaskennan käyttö
 • Droonit
 • Älyliikenne
 • Reitinoptimointi ja autonominen navigointi
 • Autonomiset järjestelmät
 • Tien kunnon mittaus
 • Sähkölinjakartoitus