Hyppää pääsisältöön

Muuttuva Maa

Paikkatietokeskuksen keskeistä toimintaa ovat mittaukset, mittaustekniikoiden kehittäminen sekä muutosprosessien tutkiminen ja mallintaminen.

Kartoitusorganisaatiot ja globaalin muutoksen kanssa työskentelevät tahot tarvitsevat tietoa muutoksista kasvillisuudessa, maankäytössä ja rakennetussa ympäristössä. Maan asento avaruudessa ja ajallisten muutosten mittaaminen on edellytys koordinaattijärjestelmien ylläpitämiselle ja paikannussatelliittijärjestelmien toiminnalle.

Maankuoren liikkeet aiheuttavat muutoksia koordinaattijärjestelmässä. Merkittävät muutokset jäätikköjen massassa ja maan vaipan massavirtaukset vaikuttavat globaaliin ilmastoon, jäätiköihin ja meren korkeuteen. Näiden ilmiöiden mittaaminen ja ymmärtäminen vaatii moderneja mittaustekniikoita ja pitkiä aikasarjoja. Ydinturvallisuus, tulvia vastaan varautuminen ja kaupungistumisen kehittyminen ovat paikallistason esimerkkejä ympärillämme tapahtuvista muutoksista. Jatkuvien muutostekijöiden visualisointi ja esittäminen ovat tärkeitä ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Muuttuva Maa -osaamisalue keskittyy:

  • maankäytön muutoksiin
  • karttojen ajantasaistamiseen
  • kasvillisuuden ja maan topografian mittaamiseen
  • rakennetun ympäristön muutosten mallintamiseen
  • maannousun ja maankuoren deformaation tutkimiseen
  • meren korkeuden muutoksiin
  • maapallon asennon ja sen ajallisten muutosten mittaamiseen
  • painovoiman ajallisiin ja paikallisiin muutoksiin
  • ympäristö- ja turvallisuussovellutuksiin