Hyppää pääsisältöön

Paikkatietoratkaisut osana digitalisaatiota

Paikkatietoinfrastruktuuri muodostuu verkkopalveluympäristössä saatavilla olevista paikkatietotuotteista, niiden löytämistä ja käyttöönottoa tukevista metatiedoista sekä palveluista, joiden avulla nämä tiedot välitetään erilaisten infrastruktuuria hyödyntävien sovellusten käyttöön.

Paikkatietoinfrastruktuurin keskeisiä periaatteita ovat tietojen ylläpidon hajautus ja käyttäminen suoraan ylläpitäjän tietovarannoista, tietojen laajamittainen hyödyntäminen yhteisesti sovittujen standardien avulla sekä tietojen integrointi ja uusiokäyttö. Paikkatietoinfrastruktuurin ytimen muodostavat hyvin määritellyt, laadultaan tunnetut, ajantasaiset ja kattavat paikkatietosisällöt, joiden perustana ovat yhteisesti sovitut koordinaattijärjestelmät.

Paikkatietoinfrastruktuurin kehittyessä siihen sisällytetään yhä edistyksellisempiä prosessointipalveluja, tosiaikaiseen ympäristön tilan seurantaan tarkoitettuja sensoriverkkoja sekä kehittyneitä palveluja tiedon visualisointiin. Erilaisten mobiililaitteiden lisääntynyt käyttö paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämisessä asettaa uusia vaatimuksia muun muassa monikanavaisuutta tukevien visualisointien kehittämiselle.

Verkkopalveluympäristössä tapahtuva paikkatietoanalyysi avaa mahdollisuuksia uudenlaisten käyttösovellusten kehittämiselle. Paikkatietosisältöjen semantiikan hallintaan kehitetään ontologiapohjaisia menetelmiä.

Paikkatietoratkaisut osana digitalisaatiota -osaamisalueen keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi

 • Paikkatietojen ajantasaistaminen
 • Mobiilikartoitus
 • Paikkatietojärjestelmät ja -palvelut päätöksenteon tueksi
 • Paikkatietoinfrastruktuuri osana paikkatietoekosysteemiä
 • Verkkopohjaiset prosessointipalvelut
 • Paikkatieto-ontologiat
 • Paikkatiedon harmonisointi ja integrointi
 • Standardointi
 • Pilvipalvelut
 • Big Data
 • Lohkoketjut
 • Kansalaisten osallistaminen ja joukkoistaminen
 • Yksityisyyden suoja ja paikkatiedon turvallisuus
 • Luotettava paikannus
 • Dynaamisten koordinaattijärjestelmien käyttö
 • Koneoppiminen ja tekoäly paikkatietosovelluksissa
 • Tulevaisuuden katasterijärjestelmä.