Hyppää pääsisältöön

Tosiaikaiset muunnospalvelut paikkatietoinfrastruktuuria varten

Tutkimuksen tavoitteena on pystyttää koordinaatisto-, skeema- ja yleistysmuunnoksen pilottipalvelut, joita paikkatietosektorin toimijat voivat testata. Pilottien avulla saadaan päätöksenteon tueksi tietoa siitä, miten vastaavat operatiiviset järjestelmät tulisi toteuttaa. Paikkatietoaineistojen yhteiskäyttöisyys on keskeinen tavoite Paikkatietostrategiassa. INSPIRE direktiivin toimeenpanosäännökset tulevat edellyttämään EU:n jäsenvaltioilta myös paikkatietoaineistojen muunnospalveluiden tukemista. Hanke noudattaa prototyyppilähestymistapaa, jossa toimivat muunnospalvelut pystytetään varhaisessa vaiheessa. Hanketta varten on identifioitavissa kolme merkittävää muunnostyyppiä: 1) koordinaatistomuunnokset, 2) skeemamuunnokset, ja 3) yleistysmuunnokset. Projektin tuloksena syntyy koordinaatisto-, skeema- ja yleistysmuunnoksen palvelujen prototyyppi. Kansainvälisinä yhteiskumppaneina yleistysmuunnospalveluiden kehittämisessä toimivat International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Alankomaat ja Institut Geographique National (IGN), Ranska.

Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Projektin yhteistyötahot
International Institute for Geo-Information Science ja Earth Observation (ITC), Alankomaat ja Institut Geographique National (IGN), Ranska.