Hyppää pääsisältöön

Karttojen ajantasaistus - lisätietoja

Lisätietoja karttojen ajantasaistuksesta - rakennukset

Matikainen, L., Hyyppä, J., Karila, K., Vaaja, M., Kukko, A., 2011. Laserkeilaus- ja kuva-aineistojen automaattinen tulkinta karttojen ajantasaistuksessa. The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 22(3), 104-114. http://foto.hut.fi/seura/julkaisut/pjf/pjf_e/2011/PJF2011_3_Matikainen_et_al.pdf

Matikainen, L., 2009. Rakennusten automaattinen tunnistus ja muutostulkinta laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoista. Maankäyttö, Vol. 3/2009, 7-10. http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk309/mk309_1286_matikainen.pdf

Englanniksi:

Matikainen L., Hyyppä, J., Ahokas, E., Markelin, L., and H. Kaartinen, 2010. Automatic detection of buildings and changes in buildings for updating of maps. Remote Sensing, Vol. 2(5), 1217-1248. http://www.mdpi.com/2072-4292/2/5/1217/

Matikainen, L., Hyyppä, J., and H. Kaartinen, 2009. Comparison between first pulse and last pulse laser scanner data in the automatic detection of buildings. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 75(2), 133-146. http://www.asprs.org/a/publications/pers/2009journal/february/2009_feb_133-146.pdf

Matikainen, L., Hyyppä, J., Ahokas, E., Markelin, L., and H. Kaartinen, 2009. An improved approach for automatic detection of changes in buildings. Proceedings of the ISPRS Workshop Laserscanning 2009, Editors: F. Bretar, M. Pierrot-Deseilligny, G. Vosselman, Paris, France, 1-2 September 2009. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII (3 / W8), 61-67. http://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/3-W8/papers/p78.pdf

Champion, N., Rottensteiner, F., Matikainen, L., Liang, X., Hyyppä, J., Olsen, B. P., 2009. A test of automatic building change detection approaches. Proceedings of the ISPRS Workshop CMRT09, Paris, France, 3-4 September, 2009. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII, Part 3/W4, 145-150. http://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/3-W4/Pub/CMRT09_Champion_et_al.pdf

Champion, N., Matikainen, L., Rottensteiner, F., Liang, X., Hyyppä, J. 2008. A test of 2D building change detection methods: comparison, evaluation and perspectives. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII, Part B4, Beijing, 297-303. http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/4_pdf/53.pdf

Matikainen, L., Kaartinen, H., and J. Hyyppä, 2007. Classification tree based building detection from laser scanner and aerial image data. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 36(3/W52): 280-287. http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/3-W52/final_papers/Matikainen_2007.pdf

Matikainen, L., Hyyppä, J., Kaartinen, H. 2004. Automatic detection of changes from laser scanner and aerial image data for updating building maps. Proceedings of the XXth International ISPRS Congress, July 2004, Istanbul, Turkey, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXV(B2):434-439. http://www.isprs.org/proceedings/XXXV/congress/comm2/papers/168.pdf

Matikainen, L., Hyyppä, J. and H. Hyyppä, 2003. Automatic detection of buildings from laser scanner data for map updating. Workshop '3-D reconstruction from airborne laserscanner and InSAR data', Dresden, Germany 8-10 October 2003. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXIV, part 3/WG13, pp. 218-224. http://www.isprs.org/proceedings/XXXIV/3-W13/papers/Matikainen_ALSDD2003.pdf

Matikainen, L., Hyyppä, J., Kaartinen, H., Ahokas, E. and X. Yu, 2001. Quality of high-pulse-rate laser scanners for updating of city maps. Proceedings of the Fifth International Airborne Remote Sensing Conference and Exhibition, 2001, San Francisco, California, USA, 8 p.

Lisätietoja karttojen ajantasaistuksesta - peltolohkot

Automaattiset muutostulkintamenetelmät peltolohkorekisterin ajantasaistuksessa, Vuosikertomus 2009, sivut 13-14

Matikainen, L., Hyyppä, J., Karila, K., Vaaja, M. ja Kukko, A., 2011. Laserkeilaus- ja kuva-aineistojen automaattinen tulkinta karttojen ajantasaistuksessa. The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 22(3), 104-114. http://foto.hut.fi/seura/julkaisut/pjf/pjf_e/2011/PJF2011_3_Matikainen_et_al.pdf

Englanniksi:

Matikainen, L., Karila, K., Litkey, P., Ahokas, E., Munck, A., Karjalainen, M., Hyyppä, J., 2012. The challenge of automated change detection: Developing a method for the updating of land parcels. XXII ISPRS Congress, Melbourne, Australia, 25 August – 1 September 2012. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. I-4, pp. 239-244. http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/I-4/239/2012/isprsannals-I-4-239-2012.pdf

Lisätietoja karttojen ajantasaistuksesta - maankäyttö / maanpeite

Matikainen, L., Hyyppä, J., Karila, K., Vaaja, M., Kukko, A., 2011. Laserkeilaus- ja kuva-aineistojen automaattinen tulkinta karttojen ajantasaistuksessa. The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 22(3), 104-114. http://foto.hut.fi/seura/julkaisut/pjf/pjf_e/2011/PJF2011_3_Matikainen_et_al.pdf

Matikainen, L. ja J. Hyyppä, 2003. SAR-kuvat kartoituksessa ja karttojen ajantasaistuksessa. Teoksessa: Pikseleitä ja pistepilviä - kuvauksen uudet ulottuvuudet (toim. Jokela, J.). Maanmittaustieteiden päivät 20.-21.11.2003, Teknillinen korkeakoulu, Espoo. Maanmittaustieteiden Seuran julkaisu n:o 40, s. 13-18.

Englanniksi:

Hellesen, T., Matikainen, L., 2013. An object-based approach for mapping shrub and tree cover on grassland habitats by use of LiDAR and CIR orthoimages. Remote Sensing, Vol. 5, No. 2, pp. 558-583. http://www.mdpi.com/2072-4292/5/2/558

Matikainen, L., and K. Karila, 2011. Segment-based land cover mapping of a suburban area - comparison of high-resolution remotely sensed datasets using classification trees and test field points. Remote Sensing, Vol. 3(8), 1777-1804. http://www.mdpi.com/2072-4292/3/8/1777/

Matikainen, L., Hyyppä, J., and M. E. Engdahl, 2006. Mapping built-up areas from multitemporal interferometric SAR images - a segment-based approach. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 72(6): 701-714. http://www.asprs.org/a/publications/pers/2006journal/june/2006_jun_701-714.pdf

Matikainen, L., Karjalainen, M., Kaartinen, H., Hyyppä, J. 2004. Rule-based interpretation of high-resolution SAR images for map updating. The Photogrammetric Journal of Finland, 19(1):47-62. http://foto.hut.fi/seura/julkaisut/pjf/pjf_e/2004/PJF2004_Matikainen_et_al.pdf

Matikainen, L., Yu, X., Kuittinen, R. and Ahokas, E., 1997. Updating topographic maps by using multisource data and knowledge-based interpretation. Reports of the Finnish Geodetic Institute 97:1.

Lisätietoja karttojen ajantasaistuksesta - objektipohjainen ja tietämyspohjainen tulkinta

Väitös: Automaattisia menetelmiä kartoitukseen, http://eng.aalto.fi/fi/current/news/view/2012-10-05-003/

Aluepohjaiset ja tietämyspohjaiset menetelmät kaukokartoitusaineistojen analysoinnissa, Vuosikertomus 2005, sivut 26-28.

Luokittelupuumenetelmän käyttö kaukokartoitusaineistojen sääntöpohjaisessa tulkinnassa, Vuosikertomus 2006, sivut 28-29.

Englanniksi:

Matikainen, L., 2012. Object-based interpretation methods for mapping built-up areas. Doctoral dissertation, Aalto University School of Engineering. Publications of the Finnish Geodetic Institute, N:o 147, Kirkkonummi, 210 p. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-711-293-2

Matikainen, L., 2006. Improving automation in rule-based interpretation of remotely sensed data by using classification trees. The Photogrammetric Journal of Finland, 20(1): 5-20. http://foto.hut.fi/seura/julkaisut/pjf/pjf_e/2006/Matikainen_2006_PJF.pdf

Matikainen, L., Kuittinen, R., Yu, X. and M. Karjalainen, 2002. Region-based and knowledge-based approaches in analysing remotely sensed and ancillary spatial data - experiences from case studies. The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 18 No. 1, pp. 44-57. http://foto.hut.fi/seura/julkaisut/pjf/pjf_e/2002/PJF2002_Matikainen_et_al.pdf