Hyppää pääsisältöön

Spatiaalinen kognitio

Spatiaalisen kognition tutkimus selvittää tapaa, jolla ihmiset havainnoivat ja käsitteellistävät fyysistä ympäristöä ja sijainteja. Vallalla olevat teoriat asettavat maamerkit eli ympäristön selkeästi erottuvat kohteet keskeiseen asemaan spatiaalisen kognition prosesseissa. Jokapaikan spatiaalisen vuorovaikutuksen tutkimusryhmässä olemme tutkineet maamerkkien kognitiota luontoympäristössä tarkoituksena tunnistaa sellaisia luonnon kohteita, jotka on oleellista sisällyttää erilaisiin paikkatietosovelluksiin, joissa käytetään sanallisia reittikuvauksia tai karttoja.

Kuva 1. Vuodenaikojen erot muuttavat luontoympäristön havainnointia.

Olemme tehneet kokeellisen tutkimuksen reittikuvauksista Nuuksion kansallispuistossa 20 koehenkilön otoksella. Koehenkilöt käyttivät ääneenajattelu menetelmää ja kuvailivat kulkemansa reitin ympäristöä. Koe toistettiin sekä talvella ja kesällä. Koehenkilöitä pyydettiin myös piirtämään reitista jälkikäteen karttaluonnokset. Reittikuvausten lauseiden ja sanojen sisältöanalyysi vahvisti maamerkkien tärkeyden spatiaaliselle hahmottamiselle luontoympäristössä. Lisäksi tulokset näyttivät, että maamerkkejä havainnoitiin enemmän kesällä kuin talvella. Maamerkkiryhmistä löydettiin käyttötapaeroja vuodenaikojen välillä.

Kuva 2. Maamerkkien käyttömäärät reitinkuvailukokeessa kesällä ja talvella.

Yhtenä spatiaalisen kognition tutkimuskohteenamme on ollut geospatiaalisten kuvien havainnointi ja käsitteellistäminen. Kartat, ilmakuvat, katunäkymät ja kolmiulotteiset renderöinnit välittävät kaikki hieman toisistaan poikkeavaa spatiaalista tietämystä kuvaamastaan ympäristöstä. Näin ne tukevat eri tavoin kognitiivisen kartan muodostumista ihmisaivoissa. Olemme käyttäneet kokeellisia ja silmänliikemenetelmiä havainnoidaksemme kolmiulotteisten kartanosien vaikutusta kartan hahmottamiseen ja suunnittelemme lisätutkimusta geospatiaalisten kuvien eroista.

Kuva 3. Erilaiset geospatiaaliset kuvat välittävät toisistaan poikkeavaa spatiaalista tietämystä.

Lisää aiheesta:

Kettunen, P. and L. T. Sarjakoski, 2012. Näemmekö metsää puilta? (Eng. Do we recognize the forest over the trees?), Positio, (2/2012): 10–12.

Kettunen, P., Irvankoski, K., Krause, C. M., Sarjakoski, T. and L. T. Sarjakoski, 2012. Geospatial images in the acquisition of spatial knowledge for wayfinding. Journal of Spatial Information Science, 5:75-106. Online: http://dx.doi.org/10.5311/JOSIS.2012.5.85.

Sarjakoski, L. T., Kettunen, P., Flink, H.-M., Laakso, M., Rönneberg, M. and T. Sarjakoski, 2012. Analysis of verbal route descriptions and landmarks for hiking. Personal and Ubiquitous Computing, 16(8): 1001-1011.  Online: http://dx.doi.org/10.1007/s00779-011-0460-7 (21/09/11).