Hyppää pääsisältöön

Metrologia

Metrologia on mittaamista ja mittayksiköitä tutkiva tiede. Geodesian ja geodynamiikan osasto on yksi Suomen kansallisista mittanormaalilaboratorioista, erikoisaloinaan geodesian pituusmittaukset ja putoamiskiihtyvyys. Toiminta perustuu lakiin, ja sillä on kansainvälinen tunnustus CIPM MRA -sopimuksen kautta. Toimintaa ohjaa ISO/IEC 17025 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä. Alan tutkimuksen ohella Geodesian ja geodynamiikan osasto tekee kalibrointeja asiakkaille.

Geodesian pituusmittauksiin liittyen osasto kalibroi muun muassa geodeettisia perusviivoja, tarkimpia elektronisia etäisyysmittareita (EDM) ja tarkkavaaituskalustoa. Putoamiskiihtyvyyden alalla osaston toimintaan kuuluvat muun muassa relatiivigravimetrien kalibroinnit ja painovoimapisteiden mittaukset. Metrologisten periaatteiden mukaisesti mittaukset ovat jäljitettävissä SI-mittayksikköjärjestelmään tunnetulla mittausepävarmuudella.

Kuva 1. Geodeettinen laitos on siirtänyt Nummelan normaaliperusviivan mittakaavan 2000-luvulla yli kymmeneen maahan, tässä Viroon. Mittaukset ovat jäljitettävissä metrin määritelmään.