Hyppää pääsisältöön

Verkkopohjaiset paikkatietopalvelut ja yhteiskäyttöisyys

Paikkatietietojärjestelmien ja -palveluiden yhteiskäyttöisyys on kansainvälisestikin merkittävä tutkimuskohde. Yhteiskäyttöisyyttä voidaan tarkastella sekä teknologian että tietokantojen näkökulmasta. Teknologianäkökulmaan kuuluvat tiedon koodauksessa käytettävät standardit, tietojen siirrossa käytettävät skeemat ja verkkopalveluiden palvelurajapintoja koskevat standardit. Tietokantojen osalta semanttinen yhteiskäyttöisyys on olennaista. Tämä sisältää tietojen luokittelun, tiedon resoluution ja koordinaattijärjestelmät. Yhteiskäyttöisyyttä varten tarvitaan myös tietomuunnoksia sekä teknologia- että tietotasoilla. Geodeettinen laitos osallistuu aktiivisesti standardointihankkeisiin, joita ISO ja Open Geospatial Consortium johtavat. Semanttiseen yhteiskäyttöisyyteen liittyvässä tutkimuksessa toimitaan etenkin AGILEn, EuroGeographicsin ja EuroSDR:n työryhmissä ja hankkeissa. INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano muodostaa merkittävän haasteen yhteiskäyttöisten palveluiden käyttöönotolle. Geodeettinen laitos osallistuu työhön johtamalla Paikkatietoasian neuvottelukunnan Tietopalvelu- ja yhteiskäyttöjaostoa. Myös INSPIREn toimeenpanosääntöjen laadintaan osallistutaan (jäsenyys ”Core Drafting Team on Network Services”-ryhmässä).

Ontologiatutkimus tarjoaa formaalin lähestymistavan semanttisen yhteiskäyttöisyyden parantamiseksi (ontologialla tarkoitetaan tietyn sovellusalueen käsitteitä ja niiden välisiä suhteita). Tässäkin yhteydessä yhteiskäyttöisyyttä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Semanttisessa webissä päätavoitteena on rikastuttaa ja tarkentaa tietojen merkityksellistä sisältöä käyttäen perustana yhteisesti sovittuja ontologioita. Tavoitteena on tällöin ”älykkäämpi” tiedonhaku. Semanttinen web edustaa järjestelmää, jonka osat kytkeytyvät toisiinsa löysästi. Paikkatiedon siirto järjestelmästä toiseen edellyttää kuitenkin tarkasti määriteltyjä menettelytapoja. Ontologioiden käyttöön perustuvat skeemamäärittelyt ja -muunnokset ovatkin Geodeettisen laitoksen tätä aihetta koskevan tutkimuksen tavoitteena.

Asiasanat
ontologia
yhteiskäyttö
paikkatietojärjestelmä
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI