Hyppää pääsisältöön

Vuorovaikutteisten karttasovellusten kehittäminen ja käytettävyys

Viimeaikaisten laite- ja ohjelmistokehityksien myötä myös paikkatiedon käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet. Paperikarttojen ohella käytetään myös vuorovaikutteisia Internet-karttasovelluksia, sekä paikkatieto-ohjelmia mobiileilla päätelaitteilla vaihtelevissa käyttötilanteissa. Muutoksen myötä sovelluskehittäjät ovat joutuneet uuden haasteen eteen, sillä perinteiset kartansuunnittelu- ja arviointimenetelmät eivät enää ole riittäviä uusien käyttäjäryhmien, käyttötilanteiden ja päätelaitteiden huomioonottamisessa. Projektin tavoitteena on kehittää vuorovaikutteisten karttasovellusten käytettävyyden testaamisen menetelmiä. Tämän lisäksi kehitetään teoriaa käyttäjäkeskeiseen karttasovellusten suunnitteluun tutkimalla metodien soveltuvuutta tuotekehityksessä sekä pyritään antamaan suosituksia siitä millainen on käyttäjäystävällinen karttasovellus.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
käytettävyys
käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI