Hyppää pääsisältöön

Tie- ja käyttöoikeudet

Etsi tästä tuoteryhmästä:

 

Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2 620,00 Ei arvonlisäveroa
5 910,00 Ei arvonlisäveroa
10 1160,00 Ei arvonlisäveroa
20 1360,00 Ei arvonlisäveroa
50 1510,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100,00 Ei arvonlisäveroa

 

Taulukko B, pituus
Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, km Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
0,2 200,00  
0,5 400,00 Ei arvonlisäveroa
1 600,00 Ei arvonlisäveroa
2 800,00 Ei arvonlisäveroa
5 1000,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1 km 50,00 Ei arvonlisäveroa

 

Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
Tieosakkaiden lukumäärä enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
10 300,00 Ei arvonlisäveroa
20 600,00 Ei arvonlisäveroa
40 900,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100,00 Ei arvonlisäveroa

 

Maksu on 50 % taulukoiden A ja B osoittamasta määrästä silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikista toimituksessa päätettäväksi tulevista asioista.

Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 600 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyvällä maksulla.

Jos toimitus koskee muuta kuin oikeuden perustamista, muuttamista tai lakkauttamista tai tieyksikkölaskelman laatimista taikka muuta vastaavaa asiaa, kiinteistötoimitusmaksu on 800 euroa.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

Maksut:

Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 910 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 600 euroa eli yhteensä 1 510 euroa.