Hoppa till huvudinnehåll

Väg- och nyttjanderätter

Sök i denna produktgrupp:

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabeller nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

 

Tabell A, antal belastade
Största antalet belastade registerenheter i förrättningen Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2 620,00 Ingen moms
5 910,00 Ingen moms
10 1160,00 Ingen moms
20 1360,00 Ingen moms
50 1510,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 100,00 Ingen moms

 

Tabell B, längd

Största totala längden av vägrätter och andra rättigheter i förrättningen, km

Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
0,2 200,00 Ingen moms
0,5 400,00 Ingen moms
1 600,00 Ingen moms
2 800,00 Ingen moms
5 1000,00 Ingen moms
Varje därpå följande 1 km 50,00 Ingen moms

  

Tabell C, vägenhetsberäkning som har upprättats vid förrättningen
Största antalet vägdelägare Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10 300,00 Ingen moms
20 600,00 Ingen moms
40 900,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 100,00 Ingen moms

Avgiften är 50 % av beloppet som anges i tabellerna A och B om förrättningen baserar sig på ett skriftligt avtal som bifogats till ansökan och parterna har i avtalet kommit överens om alla ärenden som ska avgöras vid förrättningen.

Om förrättningen endast omfattar upprättande och fastställande av en vägenhetsberäkning är fastighetsförrättningsavgiften 600 euro adderat till den avgift som bestäms enligt tabell C.

Om förrättningen gäller annat än bildande, ändring eller upphävande av en rättighet eller upprättande av vägenhetsberäkning eller annat motsvarande ärende är fastighetsförrättningsavgiften 800 euro.

Exempel:

För fastigheterna A, B, C och D bildas en total 0,8 km lång vägrätt på fastigheternas E, F, G och H område. Ansökan grundar sig inte på ett skriftligt avtal.

Avgifter:

Avgiftsbeloppet blir utgående från tabell A ovan enligt antalet belastade fastigheter 910 euro och enligt rättigheternas totala längd från tabell B 600 euro, dvs. totalt 1 510 euro.