Hoppa till huvudinnehåll

Inlösning

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1641
Inlösning av tillandning
0,1 1 860,00 Ingen moms
0,5 2 050,00 Ingen moms
1 2 340,00 Ingen moms
2 2 920,00 Ingen moms
5 3 650,00 Ingen moms
10 4 350,00 Ingen moms
20 5 140,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 710,00 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 050 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 340 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

 

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1642
Inlösning av samfällt område
0,1 1 860,00 Ingen moms
0,5 2 050,00 Ingen moms
1 2 340,00 Ingen moms
2 2 920,00 Ingen moms
5 3 650,00 Ingen moms
10 4 350,00 Ingen moms
20 5 140,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 710,00 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från ett samfällt område samt till fastighet B inlöses ett område på 0,6 ha från ett samfällt område. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 050 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 340 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

Inlösning av del av tomt eller byggplats faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1670
Inlösen av byggplatsdel
0,1 1 860,00 Ingen moms
0,5 2 050,00 Ingen moms
1 2 340,00 Ingen moms
2 2 920,00 Ingen moms
5 3 650,00 Ingen moms
10 4 350,00 Ingen moms
20 5 140,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 710,00 Ingen moms

För inlösning av en del av en tomt eller en byggplats debiteras en dubbel fastighetsförrättningsavgift om det område som ska inlösas i detaljplanen har anvisats för ett annat ändamål än en byggplats för egnahemshus, parhus, fritidshus eller motsvarande småhus.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Vid en och samma förrättning inlöses ett område på 0,2 ha till fastigheten A från fastigheten B och ett område på 0,4 ha från fastigheten C. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiftsbeloppet fås utgående från de inlösta områdenas arealer från tabellen ovan, dvs. sammanlagt 0,6 ha = 2 340 €. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.