Osakeluettelo

Osakeluettelo on yhtiökohtainen kooste osakehuoneistorekisterin osakkeita, osakehuoneistoja ja osakkeenomistajia koskevista tiedoista.

Osakeluetteloa ylläpidetään osakehuoneistorekisterin tietojen perusteella.  Osakkeen saannot merkitään osakeluetteloon sen jälkeen, kun varainsiirtoveron suorittamisesta on saatu selvitys.

Osakeluettelo on mahdollista tulostaa huoneistotietojärjestelmästä, jos

 • yhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi
 • yhtiö on voimassa oleva
 • yhtiö on yritysmuodoltaan asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Tulosteella esitetään tietolähteenä yhtiö, jos tiedot ovat asunto-osakeyhtiön ilmoittamia.

Osta osakeluettelo

Katso esimerkki osakeluettelosta.

Yhtiö

Tulosteen ensimmäisessä osiossa näytetään yhtiön perustiedot: y-tunnus, toiminimi, yritysmuoto, kotipaikka ja rekisteröintipäivämäärä. Nämä tiedot ovat kaupparekisterin tietoja. Lisäksi perustiedoissa kerrotaan, missä kunnassa ja millä kiinteistöillä rakennukset sijaitsevat.

Osakeryhmät ja omistajat

Tässä osiossa esitetään osakeryhmän tietoja, osakeluetteloon merkityt omistajat ja osakeluetteloon merkityt rajoitukset.

Luettelosta näkyy myös tieto siitä, perustuuko omistus sähköiseen merkintään vai osakekirjaan.

Luetteloon tulostuvat huoneistot osakeryhmän numeron mukaisessa järjestyksessä. Huoneiston numero muodostuu huoneiston portaasta, huoneistonumerosta ja jakokirjaimesta (esim. A 1b). Huoneistojen jälkeen tulostuvat autopaikat numeron mukaisessa järjestyksessä ja lopuksi muut tilat (esimerkiksi erilliset varastot) numeron mukaisessa järjestyksessä.

Kun kirjataan uusi omistus, vanha omistajatieto poistetaan osakeluettelosta. Tieto voi olla jonkin aikaa tyhjä, jos uusi omistaja ei ole heti maksanut varainsiirtoveroa.

Luonnollisista henkilöistä esitetään syntymäajat, nimet ja osoitteet. Osakeluetteloon merkityn omistajan osoite on osakkaan osakeluetteloon merkittäväksi ilmoittama osoite tai sen puuttuessa Väestötietojärjestelmästä (VTJ) tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatu osoite.

Osakehuoneistorekisteriin kirjattavista rajoituksista seuraavat näkyvät osakeluettelossa:

 • Lesken hallintaoikeus
 • Testamenttiin perustuva käyttöoikeus
 • Testamenttiin sisältyvä vallintarajoitus
 • Asumisoikeusasunnoista annetun lain mukainen merkintä
 • Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Aravalain mukainen merkintä
 • Asunto-osakkeen saantoon kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen lunastusoikeus
 • Asunto-osakkeen saantoon kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen vaihdannanrajoitus