Paikkatietoteknologiat

Tutkimusryhmä soveltaa moderneja paikkatietoteknologiota laaja-alaisesti erilaisiin tutkimusongelmiin. Tärkeitä teema-alueita ovat paikkatietojen mallinnus, verkkopalvelut ja selainpohjaiset sovellukset. Ryhmä keskittyy erityisesti avoimiin ratkaisuihin - avoimiin standardeihin, avoimeen dataan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Keskeisiä tutkimusaiheita ovat mm. paikkatietopalvelujen yhteentoimivuus, paikkatietojen harmonisointi, paikkatietojen tehokas muuntaminen, analysointi ja prosessointi verkkopalveluympäristössä, pilvipalvelualustojen ja -teknologioiden hyödyntäminen sekä monikäyttöisten palvelurajapintojen kehitys. Ryhmä osallistuu mm. Euroopan kansallisten karttalaitosten verkkopalvelujen harmonisointiin ja Suomen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuriin liittyvien palvelujen kehittämiseen.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
verkkopalvelusovellukset
pilvipalvelut
avoimet ratkaisut

Ajankohtaista tietoa

Tutkimusryhmä perustettiin syyskuussa 2018.