Hyppää pääsisältöön

Paikkatietoteknologiat ja infrastruktuurit

Tutkimusryhmä soveltaa moderneja paikkatietoteknologioita laaja-alaisesti erilaisiin tutkimusongelmiin. Tärkeitä teema-alueita ovat paikkatietoinfrastruktuurien ja data-avaruuksien yhteentoimivuus, paikkatietojen mallinnus, paikkatietorajapinnat  ja -verkkopalvelut sekä selainpohjaiset sovellukset. Ryhmä keskittyy erityisesti avoimiin ratkaisuihin - avoimiin standardeihin, avoimeen dataan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Keskeisiä tutkimusaiheita ovat mm. paikkatietojen ja paikkatietopalveluiden yhteentoimivuus, paikkatietojen harmonisointi ja tehokas muuntaminen, analysointi ja prosessointi verkkopalveluympäristöissä, pilvipalvelualustojen ja -teknologioiden hyödyntäminen sekä monikäyttöisten kv. standardien mukaisten palvelurajapintojen kehitys. Ryhmä osallistuu Euroopan tasolla kansallisten karttalaitosten paikkatietoaineistojen ja verkkopalveluiden harmonisointityöhön sekä paikkatiedon tutkimusinfrastruktuureihin liittyvien uusien palvelujen kehittämiseen. Lisäksi ryhmä kehittää yhteentoimiviin, standardeihin pohjautuvia tiedon integraatiomenetelmiä paikkatietojen yhdistelemiseksi muuhun tietoon, kuten tilastotietoon.

Yhteyshenkilöt
Jäsenet
Asiasanat
verkkopalvelusovellukset
pilvipalvelut
avoimet ratkaisut