Hyppää pääsisältöön

6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana (AKAI)

Vipuvoimaa EU:ltaHankkeella haetaan ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin ongelmiin: kaupungit ja niiden yhteistyökumppanit ovat liian riippuvaisia suljetuista paikkatietojärjestelmistä ja niiden toimittajista sekä avoimien rajapintojen puuttuminen paikkatietojärjestelmistä estää niiden hyödyntämisen avoimessa innovaatiossa muiden osapuolten toimesta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää avoimeen yhteiskäyttöiseen 3D-kaupunkimalliin perustuva avoin innovaatioalusta. Siinä käytettävä avoin ja laajennettava tietomalli tekee alustan päälle toteutettavista sovelluksista ja niiden tarjoajista riippumattomia suljetuista paikkatietojärjestelmistä ja niiden suljetuista tietomalleista. Syntyvä avoin alusta mahdollistaa avoimeen vuorovaikutteiseen 3D-kaupunkimalliin perustuvien sovellusten ja palvelujen kehittämisen yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kaupunkien, kaupunkilaisten ja kolmannen sektorin toimesta. Avoimen alustan tarjoamia mahdollisuuksia pilotoidaan pilottialueilla, joista rakennetaan avoimet vuorovaikutteiset 3D-kaupunkimallit ja kehitetään ja koestetaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia havainnollistavia prototyyppipalveluja.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
kaupunkimalli
avoin innovaatioalusta
3D-mallinnus
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
EU
Muut rahoittajat
EU-rahoituksen lähde: Uudenmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Projektin yhteistyötahot
Oulun yliopisto
Aalto-yliopisto