Hyppää pääsisältöön

Arktinen geoinnovaatiokeskus - Arctic Geoinvest CAGI

Arktinen geoinnovaatiokeskus -hankkeen tavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö, joka edistää arktisten geoinnovaatioiden ja niiden teknisten sovellusten hyödyntämistä alueen yrityksissä. Innovaatiokeskuksen painopisteenä ovat arktiset geotieteet.

Arktisella alueella geotieteiden avulla tutkitaan monia globaalissa mittakaavassa erityisiä ilmiöitä, kuten revontulia, haasteellisissa oloissa. Tutkimusta ja kehitystyötä tarvitaan esimerkiksi siksi, että ilmastonmuutokseen liittyvät globaalit ilmiöt ovat erityisen voimakkaita juuri arktisella alueella.

Paikkatietokeskuksella on kokemusta useista hankkeista, joissa on tutkittu esimerkiksi lumen heijastusominaisuuksia, painovoimamittausta ja tarkkaa paikannusta haastavissa arktisissa oloissa (mm. Suomen Akatemian rahoittamana Etelämantereella). Lisäksi Paikkatietokeskuksessa on tehty arktisen alueen ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta (mm. palsasuot, jokien muutokset jne). Paikkatietokeskus tarjoaa hankkeessa tarkkoja paikannuspalveluita ja kehittää yhteistyössä uusia ratkaisuja liittyen paikannukseen, tarkkoihin mittauksiin ja visualisointiin.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta 826 208 euroa, josta Paikkatietokeskuksen osuus on 51 850 euroa.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
GNSS
geodesia
kartografia
paikannus
Projektin kesto
Osastot
Geoinformatiikka ja kartografia
Rahoittajat
FGI
EU
Muut rahoittajat
EU-rahoituksen lähde: Lapin liitto (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)
Projektin yhteistyötahot
Tähtikunta Oy
IL
GTK
FGI
Lapin AMK
Oulun yliopisto / Sodankylän geofysiikan observatorio